Na silnici u začátku cesty ke hradu se v půl deváté ráno sejdou příznivci sdružení i další občané, kterým není lhostejný stav této dominanty Třebenic, aby vyrazili na společnou „brigádu“. Jejich úkolem bude vyčistit areál hradu od odpadků, planých porostů a dalšího nepořádku.

„Jedná se o první oficiální akci tohoto typu, kterou organizujeme. Úmysl vyčištění okolí hradu byl projednán s CHKO i s vlastníky hradu,“ uvedl jednatel OS Hrady Českého středohoří a zároveň také člen OS Český granát Josef Otradovec.

Jak dále prozradil, povánoční čas si organizátoři akce vybrali proto, že lidé mají více času a chuti se takovéto dobrovolné brigády zúčastnit.

„Předpokládám, že by mohlo přijít patnáct až dvacet lidí. Všechny, kdo mají chuť se během dne do akce zapojit, zveme,“ řekl Josef Otradovec.

O tom, co se má u hradu všechno udělat a jaké úpravy je tu možné provést, má sdružení jasnou představu. Akce probíhá v době vegetačního klidu, proto je možné upravovat i zeleň. Rozsah a způsob zásahů do porostu vychází z požadavků CHKO. Co se odstraní a co zůstane, je předem přesně určeno.