S veřejností se rozloučilo při Litoměřické letní filharmonii koncertem s pěveckým sborem Litoměřický Hlásek. „Nikdo není rád, že sbor končí. Dlouho jsme tento krok zvažovali, ale věk, zdravotní důvody a nedostatek mladých hlasů, to byly hlavní důvody, proč jsme se rozhodli právě takto a  asi správně. Život jde prostě dál," vysvětlila členka sboru Ludmila Ladová.

Čas je neúprosný, nejmladšímu členovi sboru bylo letos 50 let. Loni mělo těleso, které v roce 1955 založil profesor Josef Šnapka, v seznamu 27 členů a  každý rok zaznamenalo malý úbytek. Citelnou ztrátou byl odchod Jarmily Galiové, která setrvala u sboru 52 let. Přes 40 let v něm zpívali Adolf Škarda a Jana Jakubová. Od roku 1955 sborem prošlo na 380 zpěváků minimálně dvou generací. Za tu dobu uskutečnil 670 koncertů a veřejných vystoupení, a to nejen doma, ale i v zahraničí.

„Za všechny země, kde jsme vystupovali, bych uvedla alespoň Holandsko, Švédsko, Slovensko a Německo, kde jsme byli častým hostem v Dráždanech, Míšni, Ratten či Königsteinu při tradičních setkáních se zahraničními sbory. Ve vedení sboru se vystřídalo osm sbormistrů. Na všechny rádi vzpomínáme, zvláště na Míťu Popoviče, který s námi nastudoval celý Dvořákův cyklus V přírodě, na náročného Václava Urbana, rovněž s velmi náročným Dvořákovým Stabat mater, na obětavé Jirky Hälbiga a Lhotského a především na profesora Tomáše Fialu, zkušeného pedagoga Univerzity J. E. Purkyně, který s námi během 15 let nacvičil mnoho i velmi náročných skladeb z duchovní i operní tvorby. Jeho kontakty a bohaté životní zkušenosti nám opravdu pomohly," dodává Ludmila Ladová.

Pro úplnost, dalšími sbormistry kromě již jmenovaných byli Josef Legner, Zdeněk Janda, Milan Koško, Stanislav Jelínek, poslední sbormistryní od roku 2010 se stala Jana Nováková – Chobotská, která je současnou sbormistryní Dětského pěveckého sboru Litoměřický Hlásek.

„Za dlouhá léta jsem se sborem prožil mnohé, poznal všechny jeho sbormistry a před všemi se hluboce skláním, neboť vím, kolik úsilí, námahy a lopotné práce se skrývá za úspěšně nacvičenou písní, natož za rozsáhlejší vokální skladbou. Práce všech sbormistrů se lišila, ale všechny nás spojovala snaha nacvičit skladbu v té nejdokonalejší podobě. U příležitosti ukončení činnosti sboru bych chtěl poděkovat představitelům města Litoměřice, které naše těleso za celou dobu jeho existence nepřestalo podporovat, a také všem sponzorům," uvedl Adolf Škarda, poslední předseda Pěveckého sdružení litoměřických učitelů, který sám řadu let vedl na Litoměřicku dětské pěvecké sbory. Jeho dlouholetými předchůdci ve funkci byli Jaromír Fousek a Václav Protiva.

Sbor účinkoval s řadou těles z domova, ze zahraničních hlavně z Německa, zazpíval i se sborem japonským či kanadským. Z místních to byly například sbory Máj (Slavoj Princl, Vladimír Frühauf), Hlásek (Vlasta Vávrová, Jana Nováková), Páni kluci (Václav Hanč), z Roudnice nad Labem to byl Fojtův komorní sbor manželů Vlasty a Jiřího Zrzavých. Kromě vlastních sólistů se sborem spolupracovali například členové Městské opery v Ústí nad Labem (tradiční Rybova Vánoční mše Hej mistře v litoměřickém Dómu).