Ochranné pásmo je pak vyhlášeno v katastrech obcí Mnetěš, Straškov – Vodochody a Ctiněves. Z ohniska je zakázáno uvolňovat zajíce do oběhu, zakázán je také odchyt zajíců v ohnisku i ochranném pásmu.

Při veškeré práci se zvěří je nutné nejíst, nepít, nekouřit a po práci důkladně dezinfikovat ruce, stejně tak veškeré předměty, které s nakaženou zvěří přišly do styku.

Tularemie je nebezpečná nákaza, která je přenosná ze zajíce na člověka. Z člověka na člověka nikoliv. Přenašečem nákazy je hmyz sající krev a drobní hlodavci.

Snadno onemocní také lidé, kteří se nakazí při manipulaci s nakaženou zvěří, nebo vdechnutím infikovaného prachu nebo aerosolu. Nákaza probíhá akutně nebo chronicky.

Mohou se vyskytnout vysoké teploty, zápal plic a angína. Po infenkci poraněním nebo přes spojivku vznikají vředovité změny na kůži v místě poranění, vřídky na spojivce a zduření, případně zhnisání příslušných mízních uzlin. Zvířata nemocná tularemií ztrácejí plachost, jsou malátná a nechají se snadno chytit.

Krajská veterinární správa vyhlašuje ohnisko nákazy na tři měsíce.