Do roku 2010 zkolaudují ve Velemíně pětasedmdesát nových bytů

Mohutná bytová výstavba probíhá v poslední době ve Velemíně. Do konce roku 2010 zde přibude 75 nových obecních bytů a desítky soukromých rodinných domů. „Chceme do naší obce nalákat mladé rodiny s dětmi, zájem o byty je velký. Daří se nám především přestavovat nevyužívané obecní domy, kromě toho nyní kolaudujeme byty v nově postavených domech za obecním úřadem,“ uvedl Jiří Skalický, starosta Velemína. Ve většině případů jde o byty určené pro lidi s nižšími příjmy.

Základní škola ve Velemíně prochází postupnou rekonstrukcí

Postupnou rekonstrukcí prochází velemínská základní škola. V současné době se opravy týkají především školní kuchyně. „Budova školy je padesát let stará, rekonstrukci jídelny, výdejny a kuchyně vyžadovala již řadu let,“ vysvětlila Ladislava Malíková, ředitelka velemínské základní školy.

Jak doplnil starosta Velemína Jiří Skalický, dokončena je nová výdejna a jídelna. Nyní přichází na řadu právě kuchyně. Opravy mimo jiné umožnily rozšíření kapacity vývařovny.

close zoom_in „Původně zde bylo připravováno 150 jídel denně, nyní je to 250 jídel,“ uvedla ředitelka školy.

Nepřipravují zde jídla jen pro zdejší školáky, ale také pro tři školky ve Velemíně i v okolních obcích a řadu mimoškolních strávníků. Základní škola Velemín má nyní 125 žáků v devíti třídách.

„Škola má kapacitu 200 dětí. Vzhledem k tomu, že kapacita školek je nyní naplněna, tak v dalších letech očekávám, že se zvýší i počet našich žáků,“ dodala Ladislava Malíková.

V nedávné době prošla školní budova také výměnou oken a částečnou rekonstrukcí fasády.


Nejvíce nás zatěžuje doprava, čekáme na dostavbu dálnice

Velemín a jeho místní části (Milešov, Březno, Opárno, Bílý Újezd, Boreč, Bílinka, Hrušovka, Kletečná, Zbožná, Režný Újezd, Dobkovičky a Páleč) leží v centrální části Českého středohoří.

V současné době má tato obec a její místní části takřka 1500 obyvatel. Nejvíce jich žije ve Velemíně a v Milešově. Obec se rozkládá na devíti katastrálních územích o výměře 4826 hektarů, čímž se rozlohově řadí mezi největší obce na Litoměřicku.

Obcí kráčely dějiny a měnily její tvář až do dnešní podoby, kdy se změnila v moderní spádovou obec a svým občanům poskytuje mnoho vymožeností. Je velmi dobře přístupná pro turisty, protože leží na mezinárodní silnici E55 mezi sedm kilometrů vzdálenými Lovosicemi a osmnáct kilometrů vzdálenými Teplicemi.

Starostou Velemína je již od prvních voleb po listopadu 1989 Jiří Skalický.

close zoom_in Čím je podle vás Velemín se svými místními částmi specifický?
Především tím, že sami provozujeme vodohospodářské stavby. Zdroje vody na Velemínsku jsou totiž mimo síť patřící Severočeské vodárenské společnosti. V 90. letech jsme se rozhodli, že do ní nevstoupíme. Založili jsme komunální podnik, který má naše vodohospodářství na starosti. Máme pět vodovodů s čistírnami odpadních vod, které se nám za pomoci dotací daří udržovat. Na síť je napojeno 80 % obyvatel této oblasti. Vodu tak máme levnější, než je tomu v jiných sídlech.

Na Velemínsku je nadherná příroda. Co děláte pro zatraktivnění této lokality pro turisty?
Krásná příroda Českého středohoří je naší velkou devizou. V našem katastru leží jeho nejvyšší hory – Milešovka, Kletečná, Lovoš a Ostrý. Na tom se dá do budoucna stavět. Chceme proto tato území dostat do stavu lákavého pro turisty. Na turistický ruch bychom pak rádi navázali služby, což by mělo přinést profit místní lidi i obecní pokladnu.

S jakým největším problémem se Velemín potýká?
Jednoznačně je jím dopravní zátěž, protože Velemínem prochází silnice první třídy mezi Lovosicemi a Teplicemi. Na kopci Kukačka nad Dobkovičkami je kamenolom. Komunikace z něj nemají parametry, aby auta bez dopadů na stav cest dovezla náklad až na hlavní silnice. Podporujeme dostavbu dálnice D8, aktivně jsme se na její přípravě podíleli. Museli jsme připravit na úrovni obcí hodně správních rozhodnutí, aby z naší strany nedocházelo ke zdržení v budování dálnice.

Velemín je spolu s Třebenicemi a Třebívlicemi zakládajícím členem Svazku obcí Integro, Západ Českého středohoří – Poohří, který vznikl v roce 1998 a v současnosti sdružuje 33 obcí. Co členství v něm Velemínu přineslo?
Integro bylo založeno kvůli tomu, aby obce přes něj snadněji dosáhly a mohly lépe využít peníze z evropských fondů. Měli jsme však jiné představy o akcích, na které budeme finance shánět. V minulých letech jsme je projekčně připravovali. Hlavně na opravy komunikací, kterých máme 30 kilometrů. V obcích jsou zanedbané, chybí chodníky, osvětlení, zeleň.

Jaké investiční akce jste tedy měli nebo máte v plánu?
Nemáme prostorově dostačující budovu pro obecní úřad. Postrádáme zasedačky, sál, kanceláře pro více lidí. Proto chystáme dostavbu budovy a rozšíření prostor. Máme na dvě mateřské a základní školu projekty rekonstrukcí, ale citelně chybí prostředky z Regionálního operačního programu Severozápad, i když jsme s nimi počítali. Tam je totiž dotace jen patnáctiprocentní. Prostě v kategorii sídel od 500 do 5000 obyvatel v něm nejsou na tyto projekty peníze. Přitom do projektů obec investovala více než půl milionu korun. Ministerstvo pro místní rozvoj jsme upozornili, že to je špatně nastavené.

Na co tedy vůbec finanční prostředky lze dostat?
Například na vodohospodářské stavby. Proto jsme se vrhli do intenzivních příprav kanalizace v Březně, kanalizace a čistírny odpadních vod v Oparně a Dobkovičkách a vodovodů Kletčná a Boreč. Zároveň pracujeme na souboru protipovodňových opatření v nejvíce ohrožených částech obce, kde vzniknou záchytné poldry a strouhy na odvedení přívalových vod. Na poldr v Oparně jsme získali dotaci 2 300 000 korun, pro ostatní budeme žádat na podzim letošního roku.

Milešovské fotbalisty trápí nezájem mládeže o sport

Nezájem mládeže a dětí o sport trápí milešovský fotbalový klub, který patří k nejúspěšnějším na Litoměřicku. „S mládeží je to v současné době horší. O sport mají děti jen malý zájem. Počet nejmladších hráčů se nám neustále snižuje,“ uvedl Josef Brabenec, šéf milešovského klubu a místostarosta Velemína. Jak ale řekl, mančaft drží dlouhodobě pevně pohromadě. Fotbalistům se také daří postupně opravovat zázemí klubu, přičemž naprostou většinu prací provádějí svépomocí. V současné době hraje Milešov I. A třídu.

close zoom_in close zoom_in