Siřejovice nabízejí občanům kvalitní životní prostředí

Pojedete–li někdy kolem Lovosic a vydáte–li se po silnici směrem na Libochovice, přijedete do menší upravené obce s názvem Siřejovice. Na první pohled to sice není moc znát, ale již po kratším zkoumání jistě zjistíte, že se tady za poslední léta mnoho změnilo. V obci, která je v dnešní době plně vybavená, žije 284 obyvatel. Starostou je tu od roku 2002 Josef Krejza.

Co se v Siřejovicích v poslední době nejvíce změnilo?
Za poslední léta je toho skutečně mnoho. Postupně se nám daří obec zkrášlovat a nabízet občanům stále více možností. Zásadní změny vidím ve vybudování kanalizace v roce 2005 a opravách komunikací. V loňském roce jsme opravili několik místních komunikací a to včetně úpravy zeleně a instalace nového veřejného osvětlení. V roce 2006 byly také vydlážděny nové chodníky ve spodní části obce. Dále to byly nové opěrné zdi se zábradlím u hlavní silnice.

To je skutečně hodně věcí. Jak se vám daří získávat peníze?
Myslím si, že Siřejovicím velmi prospělo, že jsme v roce 2003 vstoupili do Svazku obcí INTEGRO – Západ Českého středohoří – Poohří. To nám v našem rozvoji velmi pomáhá. V roce 2005 jsme dostali Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí, poděkování ministra životního prostředí a Fulínovu cenu Vesnice roku. V roce 2006 jsme dosáhli dokonce na titul Vesnice roku za zeleň v Ústeckém kraji, čehož si velmi vážíme.

Co dalšího mohou Siřejovice nabídnout místním občanům?
Je tady několik míst, která jsou lidmi oblíbená. V horní části obce máme tzv. Odpočinkovou zónu s dětskými průlezkami, antukovou plochou a třemi přístřešky. Vloni jsme také otevřeli fotbalové hřiště. Dále tu funguje klub mládeže s fit centrem a nově také klub seniorů. Oblíbená je i knihovna, kde jsou 3 počítače s přístupem na internet. Chodí sem hlavně děti. Buď jsou u počítače nebo spolu s knihovnicí dělají ruční práce. Kromě toho samozřejmě pořádáme množství kulturních akcí. Například Bartolomějské posvícení, zpívání pod vánočním stromem a další.

Co podle Vás obyvatele Siřejovic naopak tíží? Co proti tomu děláte?
Určitě je to především velký provoz na hlavní silnici. Auta tu často jezdí nepřiměřenou rychlostí. Před měsícem tu vznikly dva nové přechody pro chodce, přesto si myslím, že je to tu stále nebezpečné. Chtěli bychom tu radary s ukazatelem rychlosti. O co usilujeme už několik let je také to, aby byla zaplachtovaná auta, která tudy jezdí na skládku SONO a trousí tu prach a odpad.

Nemalým problémem je také fakt, že obec nemá vlastní kulturní zařízení. Chtěli jsme pro tento účel koupit místní hostinec, ale nepodařilo se to. Jeden z nedostatků, které se nám pravděpodobně podaří napravit, je špatná slyšitelnost místního rozhlasu. V příštím roce se pokusíme vybudovat nový, bezdrátový rozhlas.


Opravený obecní úřad se změnil v moderní budovu s bezbariérovým přístupem

Nejnovější chloubou Siřejovic je bezpochyby obecní úřad. Po rozsáhlé rekonstrukci, která probíhala v letošním roce a přišla na necelých 7 milionů korun, vznikl totiž z budovy obecního úřadu multifunkční objekt s bezbariérovým přístupem.

Jdou s dobou

Právě díky myšlence vybudovat v budově bezbariérový přístup získala obec na rekonstrukci úřadu dotace ve výši 5,6 milionů korun. „Snažíme se jít s dobou. Rampa pro vozíčkáře a výtah by měly být dnes na úřadech samozřejmostí. Pro dotace z Evropské unie byly doslova podmínkou,“ říká starosta obce Josef Krejza.

Dále zdůraňuje, že jedním z hlavních důvodů, proč se Siřejovicím podařilo získat dostaci, je její členství ve Svazku obcí INTEGRO – Západ Českého středohoří – Poohří.

Vzhled je původní

I přesto, že je obecní úřad jako vyměněný, ráz budovy zůstal nezměněn. Obec při navrhování oprav vycházela z původního vzhledu domu.
Budova byla slavnostně otevřena v září, svému multifunkčnímu účelu už ale slouží. Kromě zastupitelů a občanů sem chodí místní ženy na pravidelná cvičení.


Siřejovice získaly od církve kostel

Kostel Svatého Bartoloměje v Siřejovicích má díky dohodě obce s církví nadějnou budoucnost. Dominantu Siřejovic získala do vlastnictví obec a plánuje její kompletní opravu. „Obec podepsala darovací smlouvu s Římskokatolickou farností Čížkovice a v současné době jedná o zajištění dotací na opravu,“ uvedl starosta Siřejovic Josef Krejza. U kostela je nutné provést statické zajištění, izolaci zdí proti vlhkosti, výměnu střešní krytiny a opravu omítky. Nákladná rekonstrukce pravděpodobně proběhne na etapy.


V péči o zeleň jsou Siřejovičtí nedostižní

V málokteré menší obci Ústeckého kraje vynikají v péči o zeleň tak, jako v Siřejovicích. Za svou reprezentativní péči o veřejná prostranství, přírodní prvky, zeleň v obci a krajinu získala obec v roce 2005 prestižní ocenění Zelená stuha a poděkování ministra životního prostředí Libora Ambrozka.

Ocenění si Siřejovičtí právem zaslouží. Za posledních sedm let tu vysadili 148 nových stromů. Ty byly vysázeny kolem fotbalového hřiště, u odpočinkové zóny či ve svahu u kontejnerů. Vysázeny byly také nové aleje u cesty k cementárně, u hřbitova a za hostincem.


Obec Siřejovice myslí také na starší občany

Nejen mládež, ale i lidé v důchodovém věku často postrádají místo, kde by se mohli pravidelně scházet a rozmlouvat o svých radostech a strastech. Tuto možnost mají nově i senioři v Siřejovicích. Obec pro ně otevřela nový klub v budově bývalé požární zbrojnice.

„Slavnostního zahájení, které proběhlo ve státní svátek 28.října, se zúčastnilo 26 důchodců. Povídali si u občerstvení a byla tu úžasná nálada,“ prozradil starosta obce Josef Kreza.

Senioři jsou ze svého nového klubu velmi nadšeni. Společné akce mívali dosud jednou ročně při setkání seniorů. Nyní se mohou scházet prakticky kdykoliv. Dveře klubu jsou jim otevřené každou středu.


Odpočinková zóna slouží občanům ke sportování i zábavě

„Odpočinková zóna“ – takto přiléhavě nazvali lidé v Siřejovicích areál, který slouží k oddychu a zábavě místních obyvatel. Místo s dětskými prolézačkami, antukovým hřištěm a přístřešky je hojně využíváno především k obecním kulturním akcím. Pro tyto účely tu byly v minulých letech vybudovány velké dřevěné přístřešky, do nichž se v případě nepřízně počasí schová velké množství lidí. Sport a zábava patří v obci k důležitým aktivitám. Proto Siřejovičtí pořádají každoroční turnaje ve stolním tenisu, nohejbalu a kopané.