„Věřím, že bychom do měsíce mohli začít fungovat," řekl Petr Reinhart, majitel Auto Reinhart, který je investorem projektu. „Jsme ve fázi, kdy jsme obeslali úřady a čekáme na jejich stanoviska."

Novým autovrakovištěm se  na začátku srpna zabývali krajští radní. Právě ti rozhodli, že budou požadovat provedení zjišťovacího řízení EIA. „Informovali jsme o projektu i obecní úřady v Třebenicích a Podsedicích, je zpracován provozní řád a další náležitosti," uvedl Reinhart.

„Zatím se projekt na městské radě neprojednával," reagovala  starostka Třebenic Martina Patrovská. „Úřad dokumenty obdržel a zabývají se tím naši úředníci."
Podle Reinharta bude nové autovrakoviště ve dvoře stávajícího areálu autobazaru. „Nechali jsme udělat nový asfaltový povrch s lapači provozních kapalin automobilů. V Třebenicích máme autoservis, takže tam budeme autovraky zbavovat všech provozních kapalin jako jsou oleje. Nahoře budou stát autovraky již zbavené všech těchto kapalin."

„Stará auta jsou prakticky všude, my budeme provádět i službu  jejich odvozu, rovněž lidé budou moci u nás nechat své autovraky. My jsme smluvně zajistili s kovošrotem další odvoz k likvidaci. Autovraky nebudou trvale zůstávat v našem areálu," dodal Reinhart.

Kromě vznikajícího třebenického autovrakoviště má být postaveno i Volvo Truck Centrum v lovosické čtvrti Nové Klapý. Investor tohoto projektu ale naráží na odpor obyvatel, kteří se obávají například zvýšeného hluku nárůstu hodnot benzo(a)pyrenu a PM10, které již v současné době překračují povolené denní limity ve městě.