Od té doby se začaly odstrojovat automobily od zimních nástaveb a nahrazovat je zařízeními pro jarní práce. Přestože zima byla příznivější, než některé předchozí, spotřeba soli a inertních materiálů příliš neklesla, soli bylo spotřebováno 1 145 tun, další stovky tun inertního materiálu.

Už během zimy se přitom podařilo podél silnic provést řadu udržovacích prací. Řidiči například ocení lepší výhled do obou stran z vozovky po vymýcení křovisek a náletových dřevin od bohušovického mostu až do Rohatec. Dokončené bylo kácení provozu nebezpečných stromů.

„Po vykácených stromech se provede náhradní výsadba. Například u silnice nad Vlastislaví bude na místo vykácené topolové aleje vysazena ve spolupráci s obcí Velemín alej hrušní. Na komunikacích ke Kamýku byly dodavatelsky provedeny rekultivace a odstraněny přestárlé a nebezpečné dřeviny. Na místo původních kaštanů se vrátí opět nové kaštany. Začali jsme provádět jarní práce, zametání a splachování silnic, mytí patníků a svodidel. Od příštího týdne začneme opravovat na silnicích výtluky, přednost dostanou ty největší a také ty, které jsou vyznačeny na vozovkách trasy letošního Závodu míru juniorů. Letos by opravou a rekonstrukcemi mělo projít na 20 silnic v naší správě. Je to víc než v minulých letech," vysvětluje Vlastimil Filous, vedoucí výroby litoměřického střediska SÚS Ústeckého kraje.

Během celého roku pracovníci správy zajišťují sběr odpadků. Je smutné, co lidé dokážou vyhodit z vozidel, nebo dokonce k silnicím dovézt. Během minulého roku silničáři posbírali zhruba 40 tun drobnějšího odpadu, který musí za poplatky dát k uložení na skládku SONO nebo k recyklaci.

„Nevím, co si myslet o řidičích, kteří nechávají pneumatiky v příkopech po odstranění defektu nebo po ojetí vzorku. Přitom mají možnost je odevzdat při jejich výměně nebo ve sběrném dvoře. Pro pneumatiky od osobních vozidel ještě dokážeme zajistit likvidaci, ale likvidace od nákladních automobilů nebo dokonce traktorů je velký problém," dodává Vlastimil Filous.

U silnic se ale objevují i jiné věci, které nemají s provozem nic společného. Jsou to například kusy nábytku, kusy nejrůznějších obalů nebo dokonce zdechliny domácích zvířat. To musí mít člověk silný žaludek.