Záměrem města je nejen spojení těchto místních částí, ale také vytvoření prostoru pro pěší a cyklisty. První etapa s termínem dokončení k 5. listopadu zahrnuje samotné zpřístupnění této oblasti. Přímo v klidové zóně vznikne stezka s napojením na sídliště, podél ní najdou návštěvníci místa pro odpočinek s lavičkami a cvičebními stroji. Navržené cesty budou vybaveny novým veřejným osvětlením a podél nich zhotovitel vysadí odpovídající zeleň. Vzniknou tu stromořadí kaštanovníků jedlých a ořešáků královských.

„Zvolili jsme k vybudování odpočinkového prostoru místo, které celá řada z nás již pravidelně navštěvuje a přeje si jeho změnu a maximální využití,“ sdělil místostarosta města František Padělek.

(se)