Nová parkovací plocha o rozloze asi 1194 metrů čtverečních vznikne v Zámecké ulici v sousedství ulice Myslivecká naproti plaveckému bazénu a v blízkosti sportovní haly Chemik. Parkoviště bude mít celkovou kapacitu 29 míst s šikmým stáním, z čehož jsou 2 místa navrženy pro osoby s omezenou schopností pohybu. Uprostřed parkoviště budou v podélném směru vyznačena i dvě stání pro autobus.

Na opačné straně mezi silničním obrubníkem podél ulice Zámecká a nově navrženým parkovištěm bude vybudován chodník o šířce dva metry. Cena veřejné zakázky je zhruba 3,2 milionu korun včetně DPH.