Zástupci investora, společnosti KM-PRONA, kterou místní znají především jako provozovatele benzinové čerpací stanice v Budyni nad Ohří, představili účastníkům upravený projekt díla. Zásadní změnou projektu je zasazení celého díla pod zem s nátokem a výtokem vody potrubím. Stavba by tak neměla rušit prostředí, které v tomto místě slouží k rekreaci.

Odpůrcům projektu však nejvíc vadí možné problémy s výší hladiny řeky a s přelivem vody přes jez v době, kdy bude sucho. To by mohlo přispět k ohrožení života vodních živočichů. Nikdo s přítomných občanů ani zástupců spolků, pro které je Oharka a život v ní posvátná, se k projektu nevyjádřil příznivě. K tomu také budou přihlížet zastupitelé města Budyně nad Ohří při přípravě a schvalování návrhu územního plánu.