Radost z objevu pravěkého sídliště pod lovosickým autobusovým nádražím vystřídalo zklamání. Stav torzovitě dochovaného sídliště je totiž žalostný. Značně ho poznamenaly stavební práce, které zde probíhaly v minulosti.

Na opravu autobusového nádraží dohlížejí archeologové, jde totiž o lokalitu s doloženým pravěkým osídlením.

„Sídliště je prakticky celé zničené původní výstavbou nádraží a pokládkami inženýrských sítí,“ uvedl archeolog Marek Půlpán z Ústavu archeologické památkové péče.

„Je to velká škoda, protože například několikametrová kruhová jáma je ze tří stran protnutá potrubím,“ dodává Půlpán s tím, že se jedná víceméně o úplná torza pravěkých objektů pravděpodobně z mladší doby bronzové.

Přesto archeologové ve zkoumané lokalitě objevili sídlištní odpad, který tvoří především zlomky keramiky, zvířecí kosti a mazanice, což je směs plev a hlíny, která sloužila k izolaci stěn. Další nálezy se navíc podle Půlpána ještě mohou objevit.

„Mimo jiné jsme zde odkryli pyrotechnické zařízení s roštem, pravděpodobně pec, takže ani výskyt dalších těchto mladších pozůstatků nelze na stavbě předem vyloučit,“ doplnil Půlpán.

Na snímku archeolog Jindřich Langhamer.

Rekonstrukce autobusového nádraží prozatím pokračuje bez větších komplikací podle předem schváleného harmonogramu a archeologický průzkum probíhá souběžně s pracemi. Hotovo by mělo být do ledna 2018.

Lovosice jsou významnou archeologickou lokalitou a není to poprvé, co v blízkosti nádraží archeologové zatleskali. Na pozemku tehdejší prodejny Plus (dnešní Billa) už v roce 2004 prozkoumali část sídliště z mladší doby železné, jehož stáří se datuje k 2. až 1. století před n. l.

Vyložené žně se pak konaly během opravy Pfannschmidtovy vily v létě roku 2014, kdy ve výkopu pro vodovodní přípojky archeologové narazili na takzvané polozemnice, slovanská obydlí, ve kterých lidé bydleli od 6. až do 12. či 13. století. Lovosický nález pocházel z 9. až 10. století.