Nález byl po zajištění odvezen a odborně zlikvidován ve stálé trhací jámě. V souvislosti s nálezem nedošlo k ohrožení života a zdraví osob ani ke škodám na majetku.