Stojí na turistické cestě a cyklostezce, vedoucí k vyhlídce Porta Bohemica. Turisté se k ní dostanou po žluté značce z Libochovan nebo z křižovatky od Kamýku, na silnici č. II/261.

Nápad Zdeňka Šťástky, člena mysliveckého sdružení Kamýk-Hrádek zrealizoval tým nadšenců a řemeslně zdatných obyvatel obce. Odlitek plastiky (J.Kumpán – Libochovany) je doplněn dřevořezbou rámu (pan Holzknecht-Zahořany) a kovovou mříží na výklenku, s křížkem na vrcholu (J.Kymr-Řepnice).

Práce zednické i řemeslné byly prováděny zdarma, finanční podporu našli duchovní otcové stavby – pan Šťástka a Václav Sklenář st. u starosty honebního společenstva pana Petra Soldatka.

Kaplička je zděná, s bílou omítkou a taškovou stříškou, výklenek je krytý ozdobnou mříží, na přední i zadní straně jsou umístěny odlitky s nápisy názvu kaple i honebního společenstva. Kaple byla slavnostně vysvěcena dne 9.7.2011.

Jejího odhalení a vysvěcení se zúčastnilo množství místních obyvatel a příznivců lesa, slavnost byla zakončena společným veselím a hudbou v lesní chatě mysliveckého sdružení.

Zdeněk Štástka