Město již zahájilo jednání o nutnosti oprav. Termín uzavírky je však v nedohlednu. Rekonstrukce mostku přes železnici na pravém břehu a dvou inundačních mostů na levém břehu si vyžádají delší uzavírku. Po tuto dobu bude doprava odkloněna na nový Most generála Chábery.

Jak ale upřesnil Ivo Perna, vedoucí litoměřického odboru dopravy a silničního hospodářství, město bude trvat na tom, aby byl Tyršův most po dobu oprav přístupný pro pěší a zdravotně handicapované.

„Je to důležitá spojnice mezi oběma břehy. To, že by pěší měli využívat nový most, je nemyslitelné, je daleko. V úvahu připadá například jakási lávka na místech, kde bude oprava probíhat,“ dodal Ivo Perna.

Podle litoměřického starosty Ladislava Chlupáče bude plánovaná oprava širšího charakteru. „Samotný most by měl také dostat nový asfaltový povrch, v podstatě jde o pokračování rekonstrukce započaté zhruba před pěti lety,“ vysvětluje starosta.

„První jednání již proběhla. Termín zahájení opravy je však v nedohlednu. Rozhodně to nebude v letošním roce,“ ujistil Ladislav Chlupáč.

Opravu nebude financovat město, ale Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

V nejvážnějším technickém stavu jsou dva inundační mostky ve směru od Terezína, které nyní podpírají dodatečné kovové výztuhy.

Představitelé města Litoměřice uvádějí, že více než měsíc po otevření nového mostu se výrazně zlepšila dopravní situace ve městě hlavně ve směru od Terezína, kde pravidelně vznikaly dopravní zácpy a dále v samotném centru, kde ubylo nákladních vozidel.

Dokončením stavby a otevřením nového mostu však celá stavba ještě neskončila. Vše by mělo pokračovat tzv. Západní komunikací, která má být čtvrtou „tepnou“ směřující z okružní křižovatky u nového mostu a přes zahrádky souběžně s železniční tratí má odvést dopravu k pokratickým závorám. Termín výstavby této komunikace zatím nebyl upřesněn.

„Investorem stavby, která dle projektu vyjde na 460 milionů korun, je opět Ústecký kraj. Záležet proto bude na jeho finančních možnostech, případně schopnosti zajistit státní dotaci,“ vysvětlila vedoucí odboru územního rozvoje litoměřického městského úřadu Venuše Brunclíková.

Během slavnostního otevření mostu sice hejtmanka Jana Vaňhová dala najevo, že kraj na Západní komunikaci nezapomene, avšak výběrové řízení na dodavatele stavby zatím zahájeno nebylo.