Stalo se tak v podřipské metropoli symbolicky, vždyť podle pověsti právě zde měl být Jan Hus vysvěcen na kněze. Je o tom i zmínka na výstavě na roudnické faře Církve československé husitské.

V sobotu se připomínka jubilea přesunula do Úštěku, kde rovněž na faře byla vernisáží zahájena výstava Husitské fortifikační umění. V Českém středohoří bylo postaveno hned několik hradů, které sloužily husitům. Navíc samotný Úštěk měl v držení významný husitský hejtman Václav Carda. Na 11 panelech je vyobrazeno a českým i německým textem představeno celkem osm hradů, tak jak je při archeologickém průzkumu a dalším zkoumání odhadli nebo dokonce odhalili badatelé. Kalich, Panna a Litýš jsou na Litoměřicku, ostatní po celých Čechách.

„Na těchto hradech je velice specifická architektura raně zemních opevnění, která reagují na palné zbraně. Je to stavební novinka, která se rozšířila do Evropy právě z Čech. Hlavními protagonisty byli právě husité, mezi nimi Jan Žižka a Jakoubek z Vřesové. Tento vynález se v průběhu 15. století většinou uplatnil na řadě hradů jako významný obranný doplněk. Novostaveb je však málo. My jsme se spolu s partnery, hlavně s mosteckým archeologickým ústavem, během uplynulých šesti let věnovali dokumentaci těchto areálů nejmodernějšími metodami a právě tato výstava je toho dokladem. Expozice bude putovat ještě minimálně v příštím roce, nakonec ale najde své stálé místo, zatím nechci prozrazovat kde. V budoucnu bychom chtěli průzkum tohoto architektonického opevnění rozšířit i k zahraničním partnerům," prozradil Hynek Veselý, předseda spolku Hrady Českého středohoří.

Vedle Kalicha, Panny a Litýše se návštěvníci můžou seznámit s Drahotuší, Starým Světlovem, Ostromečem, Žluticemi a Sionem.

„Vernisáž výstavy jsme načasovali úmyslně na zahájení turistické sezony. Návštěvníci Úštěku totiž vedle ostatních pamětihodností a této výstavy budou moci 15. srpna zhlédnout další expozici na nádvoří hradu tvořenou husitskými vozy a dobovými předměty. I zde si připomeneme letošní Husovo výročí," připomněl Pavel Kundrát, starosta města Úštěk.

Po Úštěku si výstavu můžou prohlédnout návštěvníci Třebušína, a to od 4. do 17. července.

Město přes léto nežije jen turistickým ruchem, ale i kulturou. V závěru příštího týdne se na nádvoří hradu uskuteční dvoudenní benefiční festival divadla a hudby Hradní hrátky. Úštěcké Divadlo PIK-ART pořádá přehlídku ve prospěch sdružení Canis Therapy v Oseku. V pátek se na nádvoří vystřídají od 18 hodin čtyři soubory, v neděli od 13 hodin dalších pět včetně Úštěckého hnízda a Hynkova hravého divadla Litoměřice.