Vodní cestou lze zdolat vzdálenost mezi Ústím nad Labem a Litoměřicemi díky turistické lodní lince 901. Tato linka jezdí od 1. dubna do 29. října během víkendů a o svátcích. V období od 1. června do 1. září pluje navíc každý pátek. V období od 10. července do 31. srpna pluje navíc i každou středu a čtvrtek. Loď vyplouvá z Ústí nad Labem vždy v 9:20 hod a v Litoměřicích kotví ve 12:35 hod.

Na zpáteční cestu vyplouvá z Litoměřic ve 14:30 hod a do Ústí nad Labem připlouvá v 17:40 hod. Zastavuje vždy v přístavištích: Ústí nad Labem Vaňov, Dolní Zálezly, Libochovany, Velké Žernoseky, Lovosice. Novinkou pro letošní sezónu je zrychlená sobotní plavba z Ústí nad Labem v 9:50 hod směr Litoměřice, kam loď připlouvá ve 12:50 hod. Dále pokračuje proti proudu až do Roudnice nad Labem ve 14:55 hod. Zpět z Roudnice nad Labem vyplouvá v 15:35 hod a do Ústí nad Labem připlouvá ve 20:15 hod.

Agentura České středohoří, logo.Zdroj: archivV destinaci České středohoří je pro letošní sezónu připravena řada novinek v rámci vlakové dopravy. Turisté a nadšenci vlakové dopravy se mohou těšit mimo jiné na zážitky při cestování linkami T4 na trase Most – Třebívlice – Třebenice – Lovosice a zpět a T5 na trase Roudnice nad Labem – Mšené-lázně – Libochovice a zpět, a to v rámci Dopravy Ústeckého kraje. Svou sezónu tyto turistické vláčky zahájily v sobotu 1. 4. a brázdit tratě budou každý víkend a o státních svátcích až do konce října.

Turistická linka T4 Středohorský motoráček (tzv. Švestková dráha) v letošním roce dozná mnoho změn. Jednou z nich je nový majitel tratě a provozovatel vlakových spojů, kterým se stala společnost AŽD Praha. Primárně na ni bude jezdit motorový vůz řady 831, který má AŽD Praha pronajatý od společnosti Railsystem. Alternativou pak budou motorové vozy řady 810 s přívěsnými vozy řady 010. Všechny vozy (810.435-8, 810.141-2, 810.221-2, 010.418-7 a 010.419-5) jsou převlečeny do nového kabátu v korporátních barvách AŽD Praha.

V úzké spolupráci AŽD Praha a Destinační agentury České středohoří, o.p.s. dojde postupně k dovybavení vlakových stanic informacemi pro turisty a cestující. Na stanicích od Třebenic po Sedlec u Obrnic byly na počátku dubna vybudovány informační tabulky, které přehledně informují návštěvníky o jízdních řádech Středohorského motoráčku. Na vybraných stanicích, kterými jsou Třebenice, Třebenice město, Třebívlice a Libčeves, byly navíc umístěny nové informační tabule, které turistům poskytují informace o tzv. Švestkové dráze a také o turistických zajímavostech v nejbližším okolí trati.

Podřipský motoráček T5 je lákadlem nejen pro výletníky, ale také pro tzv. šotouše, nadšence do železniční dopravy a fotografie. Tuto trať provozuje Klub železničních cestovatelů (KŽC), který nasadí vůz řady M 262.1 (831) s kapacitou 56 míst k sezení a 5 kol nebo kočárků. Na trati Podřipského motoráčku dochází v rámci spolupráce KŽC a Destinační agentury České středohoří, o.p.s. k obnově již před lety vybudovaných tabulí a k aktualizaci informací o Podřipských lokálkách na tzv. Budyňce. Po trati z Břízydo Libochovic se nyní svezete pouze Podřipským motoráčkem. Pravidelná osobní doprava tu byla zastavena v prosinci 2006.

Linka T5 Podřipský motoráček je blízkou linkou T4 a výletníkům nabízí kombinaci dopravy obou tratí. Středohorským motoráčkem lze vyjet do Třebenic za granáty a vyšlápnout nedaleký Hazmburk. Zpět se nabízí návštěva libochovického zámku a v odpoledních hodinách lze vyjet z Libochovic linkou T5 směrem do Roudnice nad Labem, která nabízí řadu dalších zajímavostí.

Cyklobus i pro pěší zahájí svou letošní sezónu v sobotu 3. června. Pravidelné sobotní a nedělní jízdy potrvají do 3. září. Hlavní nástupní stanice Litoměřice – autobusové nádraží, Roudnice nad Labem – autobusové nádraží na Karlově náměstí. S cílovými zastávkami Velemín, Bílý Újezd (pod Kletečnou) a Lovečkovice, Mukařov. O víkendu tak můžete vyrazit v sobotu a v neděli hned ráno v 8:00 z Roudnice nad Labem, přes Litoměřice (8:30 hod) s příjezdem do Lovečkovic v 9:10 hod. Ten samý spoj vyráží i během dopoledne v 10 hod. Trasa s cílovou zastávkou Velemín, Bílý Újezd začíná v Roudnici nad Labem, odkud cyklobus vyráží ve 12 hod, z Litoměřic ve 12:30 hod a v konečné je ve 13 hod. Dále lze využít také od dubna do října cyklobusy Dopravy Ústeckého kraje v rámci běžných linek.

Kompletní jízdní řády všech turistických spojů naleznete na www.ceskestredohori.info/doprava.

Nová infrastruktura v destinaci České středohoří

Destinační agentura České středohoří připravuje před začátek hlavní turistické sezóny v destinaci vybudování několika nových informačních tabulí. Ve spolupráci se spolkem Hrady Českého středohoří bude vybudováno celkem sedm nových tabulí, které se budou nacházet v např. v Ploskovicích, v Úštěku, v Třebušíně nebo na hradech Kalich a Kamýk. Bude tak rozšířena informační infrastruktura na oblíbených turistických trasách Zlatá stezka Zemí hradů a Žižkova stezka Zemí hradů, které provádí turisty po nejvýznamnějších hradech v Českém středohoří.

Mimo spolupráci s Hrady České středohoří připravuje Destinační agentura také instalaci dvou tabulí v Hoštce a čtyř informačních tabulí podél trasy Středohorského motoráčku (tzv. Švestkové dráhy). Ve spolupráci s Říp, o.p.s. je připravován projekt tematických tras v širším okolí hory Říp. Nově dochází k proznačení cyklotrasy 3102 z Roudnice nad Labem pod horu Říp. Naopak levý břeh Labe z Roudnice nad Labem přes Terezín do Litoměřic získá nové značení 2A, EuroVelo 7 a napojení na Cyklostezku Ohře č. 6.

Rozsáhlé rozšíření informační infrastruktury čeká také Labskou stezku (značení č. 2 a 2A). Zde bude vybudováno celkem osmnáct informačních dvojtabulí, které budou návštěvníky informovat o Labské stezce a také o turistických atraktivitách v blízkostí této mezinárodní dálkové cyklotrasy. Na Labské stezce bude instalace tabulí realizována v rámci projektu Turistika s výhledem, který je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg V A / 2014-2020. Pro příští rok se počítá s prodloužením 2A v okolí Lovosic a Malých Žernosek.

Baroko v Českém středohoří

V krajině Českého středohoří se nachází řada zajímavých barokních staveb. Využít toho chce Destinační agentura České středohoří, která vedle známých skvostů plánuje zpřístupnit i jinak uzavřené památky. Projekt nese název „Objevte barokní Zahradu Čech" a je součástí celostátní kampaně agentury CzechTourism, která letošek vyhlásila rokem baroka, nejen z pohledu církevních staveb a umění. V baroku došlo k velké změně krajinotvorby, rozvíjelo se intenzivní zemědělství a nastaly výrazné změny života na venkově, což se možná dá přirovnat k pozdější průmyslové revoluci. Návštěvníkům chce agentura vysvětlit, jak v té době lidé žili, čím jsou významné často opomíjené vesnické barokní památky jako sýpky, pivovary a různé zemědělské stavby, a zároveň poukázat na kulturní základ, ze kterého se do dneška těží.

Krajina Českého středohoří je mimořádně bohatá na stavební památky nejrůznějších slohů a časových období, nejvíce ji však poznamenala právě doba baroka. Není to první snaha destinační agentury přilákat do Českého středohoří více turistů. Loni sestavila nový turistický okruh zaměřený na církevní památky v Litoměřicích, který i v letošní sezóně bude pokračovat, a to v období 23. 6. – 17. 9. 2017. I tentokrát nabízí šest zajímavých zastavení u nejvýznamnějších církevních památek města Litoměřice.

Začátek okruhu je v samotném centru města, kde si v infocentru vyzvednete letáček se zvýhodněným vstupným a můžete libovolně vyrazit a navštívit Vyhlídku Kalich, Diecézní muzeum, Kostel Zvěstování Panny Marie, Kostel Všech Svatých a Kostel sv. Jakuba. Za každou návštěvu památky získáte razítko a po obdržení alespoň 3 těchto symbolů si lze vychutnat pivo nebo limo v Biskupském pivovaru U sv. Štěpána. Více o okruhu naleznete na www.ceskestredohori.info.

Dalšími barokními skvosty jsou zámky v Libochovicích, Ploskovicích a v Roudnici nad Labem, ale také vesnické památkové zóny a pevnost Terezín. Záměrem Destinační agentury České středohoří je barokní památky v regionu vzájemně provázat, aby návštěvníci porozuměli souvislostem staveb, krajiny a také doby.

Více na www.baroknizahradacech.cz.