Modře značená stezka vede podél Labe, kdy si zájemci mohli prohlédnout interiér malé vodní elektrárny, přes vyhlídku Labská terasa do Hoštky. Po příchodu do Hoštky se všichni turisté ještě zúčastnili slavnostního otevření nového workoutového centra pro seniory.