Připomíná jednu z malostranských ulic a zdobí ji původní kamenná dlažba. Milovníkům malebných historických zákoutí mohla přinést radost, vstupu do Kapucínské uličky v centru Litoměřic však budou i nadále bránit zamčená vrata. Uzavřela se v 80. letech kvůli padající fasádě okolních domů. Dnes jsou domy opravené a vrata mohla zmizet.

Znovuotevřít spojnici Vavřinecké a Mostecké ulice navrhl podnikatel a bývalý radní Jaroslav Tvrdík. Rada města mu nevyhověla. „Proti se postavila Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, která tuto část pozemku města využívá. Město její argumenty vzalo v potaz a žádosti nevyhovělo,“ uvedla za litoměřickou radnici Anna Hrochová.

Pozemek, na němž se necelé tři metry úzká Kapucínská ulička nachází, má škola vypůjčený do roku 2020. „Město uzavřelo před dvěma lety se zřizovatelem školy smlouvu o výpůjčce. Střední škola užívá k výuce dvě budovy přiléhající k vypůjčenému pozemku,“ potvrdil vedoucí majetkového odboru města Václav Härting.

Výpůjčku lze podle něj ukončit jen po dohodě smluvních stran nebo pokud by město potřebovalo pozemek k investičním záměrům.

Otevření uličky by podle školy přineslo zvýšené náklady na zajištění bezpečnosti žáků a složitější dohled na zákaz kouření a užívání návykových látek. Část uličky škola využívá pro zásobování.

„Pokud město osadí průjezd pevnými sloupky a zákazem vjezdu, budeme mít velký problém s vjezdem služebních vozidel do dvora. Pokud by však město povolilo průjezd všem vozidlům, žáci a zaměstnanci školy by procházeli mezi projíždějícími vozidly. Z těchto důvodů s ukončením smlouvy o výpůjčce nesouhlasíme,“ stojí ve vyjádření školy.

Zamítnutí vytvoření nové zajímavé turistické trasy autora myšlenky nepotěšilo. „Mrzí mne, že je majetková komise proti. Smlouva je bezúplatná a škola si na to dělá nároky neoprávněně,“ konstatoval Tvrdík. Uvedené důvody nepovažuje za relevantní.

„Že by tam jezdila auta, je nesmysl. Uváděl jsem v žádosti, že zprůchodnění uličky by bylo jen pro pěší. Ohrožení studentů je podle mého názoru zástupný důvod,“ dodal Tvrdík.

Vytvořením nové trasy by průchozí měli šanci prohlédnout si kostel Všech svatých, pokračovat přes Kostelní náměstí s kašnou do Mostecké ulice až ke kostelu sv. Ludmily a dále ke Kapucínskému náměstí.

S inovacemi v Litoměřicích se podnikatel nevzdává. „V budoucnu bych chtěl navrhnout další možnosti obnovení turistických tras malebnými uličkami, aby se Litoměřice turistům zatraktivnily. Vždyť náklady na to jsou minimální a turisty nebo občany to potěší,“ uzavřel Tvrdík.