Litoměřický klub českých turistů přichystal pro širokou veřejnost jak nenáročné kratší trasy, tak i třicetikilometrovou, která chodce zavede například na Varhošť, Kostelní sedlo, Plešivec či Radobýl. Naopak ta nejkratší desetikilometrová povede přes Mostnou horu na Skalici a zpět. Pro účasníky budou v cíli připraveny pamětní listy, pochodové suvenýry i malá sladká odměna. Na nejkratší trase budou připraveny aktivity pro děti. Startovné je dobrovolné.

Trasy Litoměřických pochodů:
10 km: Litoměřice – Mostná hora – skalní útvar Kočka – kaple Loreta – Hibschova jeskyně – Skalice – Litoměřice
15 km: Litoměřice – Radobýl – Michalovice – park Inspirace – přístav Marina – Žalhostice (cyklostezka) – Litoměřice
20 km: Litoměřice – Radobýl – Kamýk – vrch Malá Vendula – přístaviště Velké Žernoseky – park Inspirace - přístav Marina – Žalhostice (cyklostezka) – Litoměřice
30 km: Litoměřice – Lbín – vrch Varhošť – skalní útvar Krkavčí skála – Kostelní sedlo – vrch Plešivec- Kamýk – Radobýl – Litoměřice