Klub českých turistů v Litoměřicích letos slaví sté výročí svého založení. V Ústeckém kraji má klub jednu z nejpočetnějších skupin. Jeho současná předsedkyně Jana Wünschová v rozhovoru připomíná, jaké byly začátky turismu za první republiky i jak probíhala postupná obnova po druhé světové válce.

Litoměřický klub českých turistů v letošním roce slaví 100 let od svého založení. Máte v archivech informace o tom, jak tehdy turismus v Litoměřicích probíhal a kolik měl klub členů?
Z historie litoměřických turistů se bohužel příliš dokumentů nezachovalo. Podle dostupných archivů ale víme, že klub byl založen v roce 1920 a první zmínka o jeho dění byla zaznamenána v časopise Turista v roce 1921. Takzvaná „valná hromada“ se konala 14. prosince 1920 za přítomnosti 36 členů a odbor měl v té době již 126 členů. Předsedou byl zvolen B. Čapek.

Kam se ve dvacátých letech minulého století turisté nejčastěji vypravovali?
Cíle výletů se také nedochovaly, pouze víme, že turisté absolvovali v roce 1920 dvacet jedna vycházek. Činnost klubu byla různorodá. Byla zřízena studentská noclehárna, bylo požádáno o lepší železniční spojení s Prahou, předsednictvo spolupracovalo s Pozemkovým úřadem a byla navržena orientační tabule k nádraží Litoměřice město. Uskutečnilo se také sedm cestopisných přednášek a byl zpracován český Průvodce po Litoměřicích a okolí.

Během druhé světové války nastal útlum. Jsou dostupné informace, jak obnova v poválečných letech probíhala?
Obnova turistické činnosti nastala 26. 4. 1952 pod hlavičkou Sokol Čsl. mrazírny Litoměřice a byl zvolen pětičlenný výbor s předsedou Jiřím Bendou. Ihned začaly turistické akce včetně brigád na srubové základně ve Lbíně. Poté následovala éra bohatých a přepestrých aktivit turistů pod různými názvy. Až teprve rok 1989 navrátil turistům jejich původní název.

Od kdy vy působíte jako předsedkyně Klubu českých turistů v Litoměřicích?
V Klubu českých turistů Litoměřice jsem od roku 2004, ve výboru od roku 2006 a předsedkyní jsem od roku 2013.

Kolik má nyní Klub českých turistů Litoměřice členů?
Máme dlouhodobě nejpočetnější členskou základnu v oblasti Ústeckého kraje. V letošním roce máme registrováno 245 členů.

Přijímáte v současné době nové členy?
Každý, kdo má zájem o naše výlety, má vždy možnost se zaregistrovat a stát se členem Klubu českých turistů.

Mají o členství v klubu zájem také mladí lidé?
Náš klub se skládá vesměs z lidí důchodového věku. Turistická mládež je registrována samostatně v asociaci TOM, tedy Turistický oddíl mládeže, který pod Klub českých turistů spadá.

Jak často se členové klubu scházejí a kde máte zázemí?
Činnost klubu je velmi bohatá. Jen v loňském roce jsme uskutečnili přes stovku pochodů do přírody, a to každou středu. A nejen to. Zájem o naše výlety je mimořádný. Klubové zázemí bohužel nemáme, každý měsíc se náš osmičlenný výbor schází v sokolovně, jednou za rok máme výroční členskou schůzi, kterou pořádáme ve školní jídelně.

Celá republika má za sebou koronavirovou epidemii a nouzový stav, který hromadným výletům nepřál. Jak jste toto období trávili jako turisté v Litoměřicích?
Koronavirové období nás uvrhlo do turistické nečinnosti. Protože ale máme mnoho zážitků z výletů a mnoho krásných fotek, tak jsme měli možnost být v přírodě alespoň ve vzpomínkách. Hned, jak to bylo možné, jsme 25. května vyrazili do přírody.

Už nyní máte naplánovanou řadu jedno i vícedenních výletů. Jsou mezi nimi některé, kterých se mohou účastnit i nečlenové klubu z řad veřejnosti?
Naše výlety jsou přístupné pro všechny, kteří mají zájem s námi vyjít do přírody, a nemusí byt členy klubu. Vícedenní autobusové výjezdy jsou vesměs obsazovány našimi členy, neboť je o ně velký zájem, ale není vyloučena ani přítomnost nečlenů. Také pořádáme již po několik let krátké výlety pro neregistrované seniory z města i okolí. Pro širokou veřejnost pořádáme tradiční Novoroční výstupy na Radobýl, v únoru pak oblíbený Přechod Dlouhého vrchu a obnovili jsme i Litoměřické květnové pochody. Spolupracujeme na turistických akcích s Městem Litoměřice a Zdravým městem.

Chystáte také zájezdy do zahraničí?
V letošním roce bychom rádi spojili náš sedmidenní pobyt na severní Moravě s výlety do Polska a stejně tak na Krušnohorsku s výlety do Německa. Zda to bude možné, je v této době zatím nejasné.

Kterou turistickou trasu na Litoměřicku byste doporučila ostatním a patří podle vás k těm nejhezčím?
Těžko vybírat tu nejhezčí turistickou trasu na Litoměřicku, když České středohoří má tolik kouzla. Výhledy z Radobýlu a Lovoše, od Tří křížů když kvete jaro, podzim barví listí a paní zima zabalí všechny kopce do bílého šatu - není snad krásnější pohled na krajinu našeho domova. Otevřete dveře a svá srdce, vyjděte a přesvědčte se sami, co je tady to nejhezčí.

Jana Wünschová
• Předsedkyně klubu českých turistů v Litoměřicích.
• Litoměřický klub českých turistů v letošním roce slaví 100 let od svého založení.
• Klub má dlouhodobě nejpočetnější členskou základnu v oblasti Ústeckého kraje.