Krajská veterinární správa proto nařídila mimořádná opatření a na tři měsíce vymezila ohnisko a ochranné pásmo. To zahrnuje katastrální území obce Třeboutice a honitbu Velký Újezd. Na svých webech o tom informovala obec Křešice, pod kterou Třeboutice spadají, a také krajská veterinární správa.

V ohnisku a v ochranném pásmu se zajíci nesmí vypouštět ani chytat. Uživatelé honiteb musí také zajistit odlov všech zvířat nemocných nebo podezřelých z nákazy. Ty pak musí odevzdat pro účely laboratorního vyšetření ve státním veterinárním ústavu.

Tularemie zajíců je nebezpečná nákaza přenosná ze zajíců na lidi a zvířata. Vyvolává ji bakterie Francisella tularensis. Vyskytuje se u zajíců a u volně žijících hlodavců, zejména hrabošů, ondater, myší, syslů nebo křečků. Lidé by neměli bez ochranných pomůcek manipulovat s uhynulými zvířaty, použité je následně třeba dezinfikovat.

„Snadno onemocní lidé, kteří se nakazí přímým kontaktem při manipulací s nakaženou zvěří nebo nadechnutím infikovaného prachu nebo aerosolu. Nákaza probíhá akutně nebo chronicky. Nemoc může probíhat jako celkové onemocnění s vysokými teplotami, angínou, atypickým zápalem plic. Po infekci poraněním nebo přes spojivku vznikají vředovité změny na kůži v místě poranění, vřídky na spojivce a zduření, případně zhnisání příslušných mízních uzlin,“ popisuje veterinární správa.

Zvířata nemocná tularemií ztrácejí plachost, jsou malátná a dají se snadno chytit. Při pitvě se zjišťuje silné zvětšení sleziny, v játrech, na plicích a v ledvinách se objevují drobná nekrotická ložiska.

Na Litoměřicku není výskyt tularemie zajíců ojedinělý. Loni v červnu se objevila například u Mnetěše na Podřipsku a v listopadu na Třebenicku.

Tularemie
je akutní nebo chronické bakteriální onemocnění zajíců a hlodavců, ale i dalších volně žijících zvířat. K onemocnění je náchylný i člověk. Na přenosu nemoci se významně podílí klíšťata, která jsou příčinou šíření nemoci mezi jednotlivými druhy. V Česku je ročně hlášeno okolo 100 případů onemocnění lidí.
Díky své vysoké infekčnosti je F. tularensis zahrnována mezi možné biologické zbraně.
Onemocnění se u lidí vyskytuje v několika formách, které souvisí se způsobem nákazy (kožní cestou, vdechnutím, alimentární cestou). Společným znakem všech forem je horečka a celková slabost.
Zdroj: Wikipedia.org