V Radouni a Čakovicích vyjeli tři králové na koledu dokonce na koních a vybrali 8492 korun. Úspěšně proběhla koleda i v dalších obcích, ve Chcebuzi přinesla 5026 korun, v Počeplicích 6267 korun, ve Veselí-Újezd 3158 koru, v Hněvicích vykoledovali 3855 korun a v Brocně 6211 korun.

Ve Štětí samotném pomáhaly s koledou děti ze zájmových kroužků a také ony přispěly nemalou částkou. Skauti vykoledovali 4258 korun, Tuláci ve Štětí a ve Stračí 11 326 korun, děti z Otevřeného klubu mládeže 2372 korun a kroužek Fire Rescue vykoledoval 7009 korun. 65 % výtěžku Tříkrálové sbírky poputuje na speciální terapii pro těžce nemocného Vojtíška z Račic a zbylá částka jde na celorepublikové projekty Charity ČR.