Charita v Roudnici nad Labem tuto možnost nabízí buď ve svém sídle v Riegrově ulici od 7 do 20 hodin, v roudnickém informačním centru nebo v pekařství u Kraupnerů.

Přispět do kasiček mohou lidé až do neděle 24. ledna. Příspěvky on-line je možné prostřednictvím webu trikralovasbirka.cz až do 30. dubna.

Výtěžek letošní sbírky plánuje roudnická charita využít pro potřeby azylového domu pro matky s dětmi, na charitní šatník a podporu potřebných rodin s dětmi z Roudnice nad Labem a okolních obcí.

Podrobné aktuální informace o průběhu letošní on-line sbírky na Podřipsku a Budyňsku sledujte na www.charitaroudnice.cz.