Podle Ivy Jelínkové, pracovnice Charity, každý den vyráží čtyři až pět tříčlených skupinek koledníků v doprovodu dospělých se zapečetěnými kasičkami, aby mohli lidé přispět na finanční pomoc druhým, kteří to potřebují. Za to dostanou koledu a na památku kalendář a sáček s cukrem s logem sbírky.