Celkem 94 tříkrálových pokladniček zapečetila diecézní charita ve čtvrtek 14. prosince pod dohledem Hany Chrudimské ze sociálního odboru města a koordinátorky Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi Veroniky Vedejové. V pondělí 18. prosince budou další dvě zapečetěny v Ploskovicích, dvanáct v Úštěku a pět v Terezíně. Zapečetěno už má Štětí, Liběšice a Farní charita Litoměřice.

Zapečetěné pokladničky mohou tříkráloví koledníci plnit již od 1. ledna 2018, požehnání tříkrálovým koledníkům však proběhne až 3. ledna na litoměřickém Mírovém náměstí. Žehnání bude předcházet tříkrálový průvod, který povede z Domova na Dómském pahorku a kolem 16. hodiny dorazí na náměstí. Tam již bude čekat biskup Jan Baxant, který koledníkům požehná. Přítomní dostanou horké svařené víno nebo kakao, zazpívá jim chlapecký pěvecký sbor Páni kluci.

Přestože výtěžek Tříkrálové sbírky není hlavním cílem sbírky, v loňském roce vykoledovala Diecézní charita Litoměřice 314 747 korun a v litoměřické diecézi se celkem vykoledovalo 2 349 405 korun. Díky této sbírce mohla litoměřická charita podpořit například děti z denního stacionáře Srdíčka, sociálně znevýhodněné děti v ZŠ v Třebenicích nebo hospic.

Edith Vlčková