Ředitel liběšické základní školy Jan Táborský uvedl, že si jako téma vybrali změnu prostředí. Ve škole tak například začal vznikat nápad na ekologickou zahradu.

„Její součástí bude také venkovní učebna, která by měla začít vznikat na školní zahradě už letos na podzim. Zatím se nám podařilo založit ovocný sad, kde budeme pěstovat ovoce bez chemických prostředků, a žáci naší školy si ho samozřejmě budou moci sklízet," popsal Táborský s tím, že do budoucna v zahradě vznikne i vřesoviště, jezírko nebo ukázky rostlinných kultur, které budou žáci využívat jako praktickou pomůcku při výuce.

Velký důraz klade liběšická škola také na recyklaci odpadů. Prostory školy tak zdobí originální výzdoba vyrobená z PET lahví. A v každé učebně jsou také nádoby na tříděný odpad. Formou soutěže děti do školy přinášejí některé odpady i z domova. Ty pak následně škola prodává a za utržené peníze pořizuje další školní vybavení.

„Titul jsme získali poprvé a jeho platnost je na dva roky, ale už teď přemýšlíme dopředu a připravujeme se na to, abychom ho mohli obhájit," doplnil Jan Táborský.

Podle Soni Polonyové ze sdružení Tereza, které program Ekoškola organizuje, mohou tento titul získat základní i střední školy, kde žáci a studenti sami aktivně usilují o minimalizaci dopadu běžného provozu školy na životní prostředí.

„Počínaje tříděním odpadu přes úsporné využívání energií a vody až po péči o přírodu v jejich okolí," vysvětlila Polonyová a dodala, že titul se školám uděluje na dva roky a v tuto chvíli se s ním může pochlubit 138 českých škol.