Po žehnání se koledníci sešli k malému pohoštění na Diecézní charitě v Litoměřicích, kde společně zazpívali koledy za doprovodu mladého klávesisty Pavla Lendela.

Po té již někteří z nich vyšli se zapečetěnými pokladničkami do ulic litoměřické diecéze. V první den koledníci vyrazili do Počapel, Mlékojed a Nučniček. Koledovali také v okolí Dómského náměstí.

Na žehnání se sešli zástupci koledníků z celé litoměřické diecéze v počtu téměř padesáti dětí. Koledníci na žehnání přijeli nejen z Litoměřic, ale také z Lovosic, Ústí nad Labem, České Kamenice, Mostu a letos se žehnání zúčastnili také děti z litoměřického skautského oddílu.

Každá tato sbírka má své poslání a cíl – obecným záměrem Tříkrálové sbírky roku 2012 je podpora charitního díla, pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Diecézní charita Litoměřice letos z Tříkrálové sbírky podpoří nově vzniklé Dobrovolnické centrum a terénní práci Poradny pro uprchlíky a migranty DCH Litoměřice.