Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v rámci České republiky a pořádá ji Charita ČR. Tři krále se zapečetěnou pokladničkou označenou logem Charity Česká republika můžete potkat prvních čtrnáct dní v roce. Sbírky se účastní desítky tisíc koledníků a dalších dobrovolníků. Každá tato sbírka má své poslání a cíl – podobně jako v předchozích letech i tentokrát chce sbírka pomáhat lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Většina prostředků zůstává v regionu, kde byly vykoledovány, desetina výnosu pak pomáhá v zahraničí.

Posláním Tříkrálové sbírky je především nesení radostné zvěsti o narození Pána Ježíše. Tříkrálovou sbírkou Charita vyzývá všechny lidi dobré vůle, aby se zapojili do pomoci potřebným prostřednictvím finančního daru, ale rovněž chce oslovit širokou veřejnost, a tím šířit sociální cítění a pochopení pro všechny sociálně znevýhodněné lidi v České republice i v zahraničí.

Žehnání koledníkům

Na Mírovém náměstí v Litoměřicích požehná koledníkům Tříkrálové sbírky Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, dne 4. ledna 2016 v 17 hodin. Již v 16.30 vyjde tříkrálový průvod z Domova na Dómském pahorku, který dojde právě na Mírové náměstí. V rámci žehnání zazpívá také chlapecký sbor Páni kluci a chybět nebude ani občerstvení.

Tříkrálový koncert

Tříkrálová sbírka 2016 v Litoměřicích bude poprvé také slavnostně zakončena, a to tříkrálovým koncertem Farní charity Litoměřice. Na koncert Vás srdečně zveme ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 17 hodin do společenského sálu Domova na Dómském pahorku. Vystoupí žáci Základní umělecké školy Litoměřice. Pro hosty bude připraveno malé občerstvení. Akce je realizována pod záštitou litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, starosty města Litoměřic Ladislava Chlupáče a místostarosty Litoměřic Pavla Grunda.

Zapojte se!

Jak tříkrálových koledníků, tak vedoucích tříkrálových skupinek není nikdy dost. Charita uvítá i jakoukoliv jinou pomoc při přípravách a organizaci Tříkrálové sbírky v místě, kde již sbírka probíhá. Stejně tak není problém zorganizovat Tříkrálovou sbírku tam, kde zatím zavedena není, a získat tak finanční prostředky na pomoc potřebným přímo v místě, kde se sbírka uskuteční. Celých 65 % z vykoledované částky pak můžete použít na vlastní záměr.

Chcete-li se zapojit do Tříkrálové sbírky, a tím pomoci lidem, kteří Vaší pomoc skutečně potřebují, můžete kontaktovat Veroniku Vedejovou na e-mailu: dobrovolnici@dchltm.cz.
Sbírku je možné podpořit také finančním darem nebo zasláním dárcovské SMS. Číslo účtu i pokyny pro DMS aktuálně na www.trikralovasbirka.cz.

Zpracovala Edith Kroupová, Deicézní charita Litoměřice

Rozpis koledováníSobota 2. 1. 2016: Velké Žernoseky, Třebívlice, Záhořany, Třeboutice, Jeleč, Lhotsko
Neděle 3. 1. 2016: Chodouny, Trávčice, Křešice, Maškovice, Miřejovice, Litoměřice - Miřejovická stráň
Pondělí 4. 1. 2016: Hlinná, Litoměřice- Mírové náměstí, Dolní Chobolice
Úterý 5. 1. 2016: Terezín, Horní Řepčice, Želkovice, Liběšice
Středa 6. 1. 2016: Libochovice, Třebenice, Úštěk, České Kopisty, Brozany nad Ohří, Tetčiněves, Rochov, Lukov, Konojedy, Ličenice, Dubičná, Robeč, Rošovice, Kalovice, Ostré, Habřina, Srdov, Starý Týn, Držovice, Chodovlice
Čtvrtek 7. 1. 2016: Jenčice, Doksany, Zimoř
Pátek 8. 1. 2016: Libotenice, Nové Dvory, Chvalín, Žalhostice, Píšťany, Libochovany, Srdov
Sobota 9. 1. 2016: Polepy, Vrutice, Vrbice, Vchynice, Boreč, Režný Újezd, Struženka, Malíč, Žitenice, Trnovany, Ploskovice, Býčkovice, Soběnice, Teplá, Bílinka
Neděle 10. 1. 2016: Mlékojedy, Počaply, Nučničky, Hrdly
Pondělí 11. 1. 2016: Podsedice, Trnobrany, Horní Chobolice
Úterý 12. 1. 2016: Bohušovice nad Ohří, Mladé
Středa 13. 1. 2016: Klapý
Čtvrtek14. 1. 2016: Dolní Nezly, Horní Nezly