Od soboty 2.ledna, kdy všem koledníkům požehnal roudnický kněz Karel Kočí, vybraly na Podřipsku děti do charitních kasiček rovných 95 702 korun. Do sbírky se zapojilo v letošním roce kromě všech zaměstnanců roudnické farní charity také 41 koledníků a 6 dospělých dobrovolníků. Výsledek jejich koledování dopadl nad očekávání dobře.

„V roce 2009 jsme zaznamenali rekordní výsledek 97.500 korun. Nikdo tomu v té chvíli nechtěl uvěřit, ale bylo to tak. Letos jsme však očekávali mnohem skromnější výsledek, protože se ze všech stran mluví o ekonomické krizi a každý šetří. Dosažený výsledek je prostě úžasný ! Tohle jsme nečekali,“ řekla ředitelka FCH Roudnice n.L.

Zdenka Pětníková chvilku poté, co byla sbírka sečtena. Zároveň poděkovala koledníkům za obětavou a dobře odvedenou práci. Z vybrané částky obdrží místní farní charita 65% . Použít je chce na financování aktivit v Domově sv.Josefa v Roudnici n.L. Zbylých 35% z výtěžku sbírky bude použito na projekty, které zaštiťuje Arcidiecézní charita Praha.