Vedení města se ale zaměřilo především na roky 2011 až 2013.

„Vypracovaný plán má tři části. První je taková úvodní informace, druhá je akční plán a třetí je databanka nápadů,“ sdělila třebenická strostka Martina Patrovská.

Akční plán řeší především vybrané projekty, které byly vybrány k realizaci pro nadcházející tři roky. Podle dokumentu jsou v této části zakomponovány převážně záměry, jejichž uskutečnění přispěje k záchraně majetku města. Jedná se především o investiční záměry s nižšími náklady, protože město Třebenice je již zadluženo vybudováním víceúčelové sportovní haly.

V seznamu jsou nastíněny investiční akce jako úprava komunikací, využití jednotlivých ploch, revitalizace lokalit či jednotlivých objektů.

„V posledním srpnovém týdnu se strategickým plánem budeme zabývat na zasedání zastupitelstva. Budu předkládat hodnocení stavu a celkově se o tom budeme bavit,“ prozradila Patrovská.

Ta chce do debat o rozvoji města zapojit co nejvíce občanů. „Máme výbornou zkušenost s komunitním plánováním. Najatý architekt se bude setkávat s lidmi a pracovat na námětech,“ nastínila Patrovská. „Třeba zdravotní středisko. Nyní budeme řešit, jak využít okolní venkovní plochy.“

Podle starostky se lidé s architektem budou setkávat na místě, po skupinkách s ním řešit plány a nakonec se bude vybírat z vypracovaných variant.

„Třeba u zdravotního střediska lidé v minulosti požadovali vybudování domova důchodců, ale to není realizovatelné. Takže se budeme bavit o tom, co tam jiného postavit, jak to místo využít,“ vysvětlila Patrovská.

Starostka chce podobným způsobem vytvořit podklady k územnímu plánování. „Bude to zajímavé a pro město přínosné.“