V plánu jsou ale i jiné projekty. Třeba revitalizace zeleně, oprava sportovního zázemí, zpevnění komunikací či zateplování. „Máme podanou žádost na zateplení mateřské školy a školní družiny s jídelnou. Rozpočet se pohybuje kolem 20 milionů korun. Zatím nevíme, zda žádost byla akceptována, jak to s ní vypadá," řekla starostka. „Dotaci bychom chtěli získat z operačního programu  OPŽP."

„Z menších akcí bychom rádi dotaci získali z Ústeckého kraje, konkrétně na zkvalitnění zázemí pro sportovce.  Představujeme si nějaký kiosek na občerstvení, posezení s pergolou," nastínila plány Patrovská.

„Dále máme zažádáno na rekonstrukci dřevěné zvoničky na starém hřbitově. Náklady se pohybují kolem zhruba 800 tisíc korun. Budeme žádat od kraje peníze na opravu komunikací. Je to úprava povrchu blátivých komunikací bez obrubníků," upřesnila starostka.

Pak je tu Paříkovo náměstí .  „Projekt, který jsme zahájili vloni a postupně v něm pokračujeme. Definitivní úprava projektové dokumentace v rámci představy je hotova. Využili jsme dotaci na obnovu zeleně. Opět z OPŽP, a to na tři parky. Kromě Paříkova náměstí ještě na park u zdravotního střediska a v Medvědicích. Žádost byla akceptována jako jeden projekt," popsala starostka.

„Týká se to jen zeleně, nikoliv cestiček nebo laviček. Barokní kašna byla zrekonstruována už loni," upřesnila Martina Patrovská.