„Jelikož vlastník stavby následně požádal u Drážního úřadu o její dodatečné povolení, bylo toto řízení o odstranění stavby přerušeno. Žádost však neobsahuje všechny náležitosti a přílohy nutné k jejímu povolení. V současné době tedy čekáme na jejich doplnění,“ uvedla Straková. Stavební práce by proto neměly pokračovat, dokud řízení o dodatečném povolení stavby neskončí. 

Opomenutí v postupu prací připustil i zástupce spolku Zubrnická muzeální železnice Petr Toman. 

„Projekt máme zpracovaný, chybí nám ale nějaká vyjádření. Na podkladech, které jsou ještě potřeba dodat, v současné době pracujeme,“ sdělil Toman s tím, že spolek v rámci snahy o záchranu kulturní památky požádal o povolení, aby mohl pokračovat alespoň v nezbytných udržovacích pracích. 

Díky kladnému stanovisku z krajského úřadu začne v příštích dnech v úseku mezi Lovečkovicemi a Klínky snášet staré historické kolejnice, třídit je a odvážet na deponii. 

Lokálka z Velkého Března do Úštěka s lovečkovickou odbočkou do Verneřic byla postavena ke konci 19. století. Rozhodnutí o jejím zrušení padlo v roce 1978 a v květnu téhož roku tam vyjely vlaky naposledy. Díky pozdější aktivitě party nadšenců, ze které v roce 1993 vzniklo současné sdružení Zubrnická muzeální železnice, se po letech snažení podařilo spolku trať odkoupit a uvést do provozu úsek z Velkého Března do Zubrnic. Tam s podporou Ústeckého kraje provozuje během sezony oblíbené turistické vlaky. 

Obnovu financuje veřejnost

V roce 2019 spustila Zubrnická muzeální železnice kampaň s názvem Příští stanice Lovečkovice, jejímž cílem je obnova tratě do Lovečkovic a v budoucnu i dál směrem na Úštěk. 

Právě na bývalém horním nádraží v Úštěku spolek za poslední měsíce udělal značný kus práce. Poté, co nejdřív vyřezal nálety, které prorůstaly kolejištěm a provedl terénní úpravy, nyní postupně kolejiště i s historickou popelovou jámou obnovuje. Mezi plány na oživení nádraží, které spolek koupil od Českých drah, jsou i výlety na drezínách. Ty by v budoucnu mohly jezdit jen pár set metrů směrem k Habřině. Úštěcké nádraží má po rekonstrukci zároveň sloužit k odstavení historických vozidel, jež má nyní spolek ve Velkém Březně. 

Kromě staniční budovy a kolejiště se úprav dočkal i bývalý sklad. V dřevěném domku chce spolek v nadcházejících letech vybudovat malé muzeum.