Více práce, než se předpokládalo, zabere zprovoznění železniční trati č. 097 přes České středohoří. V červnu roku 2013 ho poškodil mohutný sesuv při výstavbě dálnice D8, mezi stanicemi Dobkovičky a Radejčín o několik desítek metrů posunul koleje. Železniční dopravu od té doby suplují autobusy. Sanace svahu však bude náročná, nestabilní jsou i další místa.

Místem sesuvu by vlaky měly v budoucnu projíždět po novém mostě s ocelobetonovou konstrukcí o sedmi polích s rozpětím 20 metrů. Předpokládá se zachování původního rozsahu provozu. Záměr projektu schválila v roce 2020 Centrální komise ministerstva dopravy a předpokládá celkové investiční náklady ve výši 435 milionů korun.

TRAŤ mezi  Řetenicemi a Lovosicemi poškodil v roce 2013 sesuv půdy. Vlakovou dopravu nahradily autobusy.
Železnice u Dobkoviček poškozená sesuvem se dočká obnovy

Průzkumné práce pro stavbu mostu zde proběhly v roce 2021, nyní Správa železnic zpracovává dokumentace pro společné povolení stavby. Realizaci předpokládá prozatím od roku 2024, v závislosti na finančním plánování i dalším postupu přípravy stavby. „V úseku Radejčín – Chotiměř byly zjištěny geotechnické poruchy ještě v dalších lokalitách. Pro obnovení provozu proto bude nutné v rámci navazujících oprav trati provést sanace železničního spodku ve větším rozsahu než pouze v oblasti vlastního sesuvu u Dobkoviček,“ vyjádřila se Správa železnic. To v praxi znamená mnohem větší náklady a delší čas na realizaci oprav.

Ministerstvo dopravy už dříve informovalo o tom, že s pracemi na zprovoznění trati chce začít v lednu 2023. „Opětovné zahájení provozu lze předpokládat po dokončení investiční akce, tedy začátkem roku 2026,“ stojí v prohlášení ministerstva. Přímo v terénu se ale během návštěvy reportéra nic nedělo. „Nevím, jestli se to někdy zprovozní, zatím na to nikdo ani nehrábl,“ konstatoval průvodčí, který kontroloval jízdenky v autobuse zajišťujícím náhradní dopravu.

Jediná loď nahradí 40 kamionů, které by převážely sypký materiál.
VIDEO: Tahle loď nahradí čtyřicet kamionů. Po Labi vozí štěrk z Litoměřicka

O tom, že by se měly práce rozjet, nevěděl ani starosta nedalekého Velemína Petr Křivánek: „Zatím se ke mně informace o začátku prací nedostala, což je zvláštní, neboť jsme dotčenou obcí,“ řekl.

Podobně se vyjádřila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. „Kraj zajišťuje dopravu i v místech postižených sesuvem, takže máme zájem na tom, aby se situace vrátila do původního stavu, ale o realizaci oprav máme minimální a kusé informace,“ potvrdila mluvčí Fraňková.

Problém je v penězích

V roce 2016 uvádělo ministerstvo dopravy, že k opravě trati bude potřeba 230 milionů korun. V roce 2020 se odhad posunul na částku 435 milionů. Správa železnic poté vyčíslila opravu trati na 800 milionů korun a v současnosti se ceny odhadují mezi jednou až dvěma miliardami. Za prudkým nárůstem ceny stojí dlouho odkládané řešení rekonstrukce trati, během kterého se zcela změnily ceny materiálu i prací.

Odjezd vlaku z Radejčína směr Teplice.
VIDEO: Deset let od sesuvu. Nepoužívaná trať přes České středohoří chátrá

Jak ukazují aktuální fotografie Deníku, 10 let nepoužívání trati si vybralo svou daň a bude třeba opravit mnohem delší část trati než jen tu poškozenou sesuvem. Centrální komise ministerstva dopravy už schválila položky určené pro Správu železnic v rámci projektu „Oprava trati v úseku Radejčín – Lovosice“. „V opravné akci bude provedena souvislá výměna pražců, strojní čištění štěrkového lože, odstranění náletových dřevin, oprava skalního masivu „Opárno", strojní úprava geometrické polohy koleje,“ vyjmenovává ministerstvo.

V průběhu let, kdy byla trať mimo provoz, došlo navíc k dalším změnám týkajícím se provozu na trati „Stávající zabezpečovací zařízení v dopravně Chotiměř už není provozuschopné jak z technických důvodů (mechanické zabezpečovací zařízení, neexistence náhradních dílů), tak z důvodů personálních (obsazení dopravny obslužným personálem),“ uvedl před časem Jakub Standler z tiskového oddělení ministerstva dopravy.