Setkání zorganizovala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Jsou na ně pozváni také ministr dopravy Vít Bárta a jeho poradce, ekologický aktivista z organizace Děti Země, která patří k největším „stěžovatelům“ na průběh stavby a na dálnici D8 přes Středohoří celkově.

Zvací dopis jim Ústecký kraj zaslal v druhé polovině ledna. Jde již o druhé setkání, z prvního se omluvil ministr i jeho poradce. „Očekávám, že hosté dorazí a vysvětlí občanům, kteří žijí na objízdných trasách, svůj postup ve věci dokončení dálnice D8,“ dodala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

V listopadu 2010 odeslal Ústecký kraj žádost na ministerstva dopravy, zdravotnictví a životního prostředí, aby společně připravila a realizovala opatření, která přinesou okamžitá řešení snižující zdravotní rizika pro občany. Podle studie Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem existují závažná zdravotní rizika pro občany na objízdných trasách D8. Úmrtnost na jednotlivých měřených místech může dosahovat u takto exponované populace 5-12 %.

„Dosud tato ministerstva nepodnikla žádné kroky, což vzhledem k prokázaným zdravotním rizikům považujeme za nezodpovědné vůči dotčeným občanům. Ministerstvo dopravy ČR musí stanovit jasný a nezpochybnitelný termín, kdy bude dálnice D8 dokončena,“ uvedla hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

Čtvrteční diskuze ve Velemíně:
Uskuteční se v tělocvičně místní základní školy od 16 hodin. Jednání svolala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Pozváni jsou i ministr dopravy Vít Bárta a jeho poradce Miroslav Patrik z hnutí Děti Země. Tématem jednání má být postup ministerstva ve věci dokončení dálnice D8.

Podle odborníků ze Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem je nejnebezpečnější vdechování ultrajemných částic o velikosti jednotek nanometrů, na které se vážou velmi škodlivé látky pocházející právě z dopravy.

Na základě počtu projíždějících vozidel a skladby emisních faktorů je zřejmé, že převažující emise na měřených místech (Lovosice a Velemín) jsou z dieselových motorů. Za předpokladu, že budou naměřené hodnoty působit na lidský organismus po celý rok, lze očekávat, že 2,5 lidé z deseti tisíc jsou ohroženi karcinomem.

„Za nezodpovědný považuje Ústecký kraj zejména postup ekologického sdružení Děti Země a jejího předsedy Miroslava Patrika, který je v současné době také poradcem ministra dopravy. Záměrnými obstrukcemi ekologických aktivistů dochází k poškozování zdraví občanů Ústeckého kraje, prodražování stavby dálnice D8, negativním dopadům na životní prostředí i hrozbě neposkytnutí evropských dotací ve výši 8 mld. Kč z Evropské unie na dokončení dálnice D8,“ uzavřela Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí Ústeckého kraje.