Podle Kamila Podroužka z katedry historie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který se inspekčního dne účastnil, se jedná o exkluzivní trám z nějaké někdejší nádherné světnice v domě. „Vyobrazeny jsou na něm typické renesanční figury, růžice a zdobí ho patrně i mladší malby se zbytky erbů. Obsahuje také vyřezávané kazety,“ popsal Podroužek s tím, že nyní uvažují o jeho vyjmutí a restaurování. „Zbývá určit, ze které doby pochází. Patří však neodmyslitelně k tomuto domu a jedná se o výjimečný objev,“ poukázal historik.

Dům Kalich
Původně nazývaný Dům pod Bání. Byl postaven jako pozdně gotický v 1. pol. 16. století. V letech 1570 – 1580 jej stavitel Ambrož Balli renesančně přestavěl do dnešní podoby pro Jana Samuela Mráze z Milešovky. V roce 1834 tu proběhla empírová přestavba.

Stavební technik Odboru územního rozvoje Městského úřadu v Litoměřicích Ladislav Pošík uvedl, že při revitalizaci Kalicha bude prvním úkolem výměna částí konstrukce. „V druhé fázi proběhne zateplení stropu. Završením pak bude výměna střešní krytiny,“ informoval Pošík.

Věž Kalicha patří v Litoměřicích mezi turisticky vyhledávaná místa. Je z ní vidět nejen na město, ale i na široké okolí. Přístup na ni je možný i během rekonstrukce. „Práce budou v maximální možné míře postupovat tak, aby jej turisté, byť v méně početných skupinách, mohli i letos navštěvovat,“ ujistila vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu městského úřadu Eva Břeňová. Po opravách má město s Kalichem další plány. V půdních prostorách chce vybudovat novou expozici s cílem poukázat na chronologický vývoj budovy prostřednictvím fotografií či bannerů. Uvažuje se také o vzniku edukativní místnosti s využitím moderních technologií. 

„Součástí expozice by kromě jiného mohl být už zrestaurovaný nově objevený trám,“ doplnila Eva Břeňová.

Komunitní centrum Naděje v Roudnici nad Labem slavnostně otevřelo zahrádku pro klienty
FOTO: V roudnické Naději proměnili dvorek na zahradu pro klienty

Opravu krovů Kalicha provádí litoměřické Tesařství Čenda pod vedením majitele firmy Zdeňka Oravce. Řemeslníci pracují podle technologicky ojedinělé metody, která se v dnešní době provádí už jen zcela výjimečně. Dřevo z jedlí, smrků a modřínů, které bude při rekonstrukci částí krovů Kalicha použito, bylo už loni svázáno do bloků a dva a půl měsíce máčeno v Labi u Českých Kopist. Poté jej tesaři dopravili pomocí vorů do Litoměřic. Další část dřeva se pak namáčela také v rybníku v Zahořanech.

Klády z Labe poté od poloviny srpna do poloviny září opracovávali tesaři přímo na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Opracované trámy následně putovaly k uskladnění do kasáren, odkud zamíří do Kalicha.

Cvičení ženistů na Labi v Litoměřicích
FOTO: Hladinu Labe v Litoměřicích brázdí vojenské čluny. Cvičí tam ženisté