Verdikt všech dotčených orgánů, které stromy posuzovaly, byl jasný: Topoly jsou nebezpečné a hrozí zřícením do vozovky. Již ve chvíli, kdy padly k zemi první kusy byla tato slova potvrzena. Některé stromy držela doslova jen kůra.

„Toto kácení je povolené. Byl na to dokonce odborný posudek. Hrozilo zde bezprostřední nebezpečí pádu, stromy jsou ve velice špatném zdravotním stavu,“ uvedl Pavel Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí litoměřického městského úřadu krátce po zahájení likvidace této dominanty.

Topoly zmizí, budou ale nahrazeny

S likvidací stromů přišlo Ředitelství silnic a dálnic ČR, které alej před časem zařadilo na seznam rizikových míst. „Tato záležitost je mimo naši kompetenci. Z hlediska bezpečnosti dopravy je každopádně dobře, že budou stromy pokáceny. Na místě jsem se byl podívat. Jsou opravdu ve špatném stavu, je velké štěstí, že dosud žádný nespadl a nedošlo k vážné nehodě,“ sdělil Ivo Perna, vedoucí odboru dopravy litoměřického městského úřadu.

Jak dále upozornil Pavel Gryndler, alej nezmizí, bude obnovena. „Tato alej bude zachována, je zde nařízena náhradní výsadba,“ dodal.

Kácení topolů by mělo probíhat přibližně do pátku. Po celou dobu je v místech, kde k těžbě dochází, částečné dopravní omezení a snížení rychlosti. Plynulosti dopravy na příjezdu do Litoměřic to však nijak zásadně nebrání.

O likvidaci bylo rozhodnuto dříve

O likvidaci této aleje se, jakožto o výrazné krajinotvorné dominantě, vedou diskuze již řadu měsíců. I když o pokácení topolů bylo definitivně rozhodnuto již na počátku roku 2009, ještě na jaře nebylo jasné, zda k němu skutečně dojde.

Akci totiž „zarazili“ tehdejší ministři dopravy a životního prostředí. Společně zadali projekt zmapování stavu silničních stromořadí jak z hlediska jejich ekologického a estetického významu v krajině, tak z hlediska bezpečnosti provozu na komunikacích a zpracování plánů péče včetně stanovení potřebných opatření, jako je údržba stromořadí, dosadby, nové výsadby, kácení a podobně.

I po tomto přezkoumání celé situace byl dán souhlas k likvidaci topolů. Náhradní výsadba proběhne nejspíše v jarních měsících roku 2010.