Na místě to novinářům řekl ministr dopravy Dan Ťok. Vlastník lomu vinu odmítá.

„Ve studii, kterou jsme získali po vyhodnocení vlivu různých faktorů na sesuv, je za zásadního viníka označen lom. Na základě toho se naše resortní organizace, SŽDC a ŘSD, rozhodly, že na jeho provozovatele musí podat žalobu," řekl ministr.

Faktem podle něj je, že dálnice vede nestabilním územím a lom ji prý ohrožuje i nadále. „Svah přetěžuje výsypkami, skrze lom se do podloží dostává voda, která umožňuje zvýšenou geologickou aktivitu. Nemůžeme čekat, až se znovu něco stane. Musíme vyvinout všechny nutné kroky k tomu, abychom tento problém zastavili," sdělil Ťok s tím, že chce za ministerstvo vyvinout iniciativu, která povede k ukončení činnosti kamenolomu a jeho zasanování.

„Za Ústecký kraj bych chtěl potvrdit slova ministra dopravy. Pokud se prokáže, že kamenolom dál ovlivňuje stavbu D8, učiníme veškeré kroky k tomu, aby jeho činnost stavbu ani území, na kterém provádí těžbu, dále neohrožovala," dodal krajský radní pro oblast dopravy Jaroslav Komínek.

Ministr však současně přiznal, že firmy ke stavbě dálnice využívají kamenivo z lomu nad ní. „Lom začal růst společně s dálnicí, ale nechtěl bych tady stát a vysvětlovat veřejnosti, proč jsme neudělali žádné kroky, abychom předešli další podobné události," uvedl Ťok.

Lom Dobkovičky patří společnosti Kámen Zbraslav. Její právní zástupce Petr Sedláček se pro média už dříve vyjádřil v tom smyslu, že společnost náhradu škody platit nehodlá.

„Nemáme text žaloby ani znalecký posudek ministerstva dopravy. Klient má ale vlastní znalecké posudky, ze kterých vyplývá, že k závalu došlo vlivem nevhodného umístění dálnice a vlivem srážkové činnosti. Lom je tam přes sto let a nikdy s ním nebyl problém, dálnice je tam tři roky a najednou problém je," řekl ČTK Sedláček.

Na potíže se stabilitou okolních svahů ještě před zahájením stavebních prací na dálnici upozorňovali i ekologičtí aktivisté. Na debaty o jiné možné trase je podle Ťoka ovšem už pozdě. „Spekulace jsou to populární, ale dálnice už tady prostě vede. Moji předchůdci udělali nějaká rozhodnutí a já musím respektovat, že tady byla vynaložena poměrně velká investice. Povinností resortu je nyní umožnit, aby se tady dalo jezdit," řekl Dan Ťok.

Plánovaný termín zprovoznění D8 v prosinci letošního roku podle něj zůstává v platnosti. „Náš pracovní termín je 10. prosince a jsem přesvědčen, že se v něm dálnici podaří otevřít. Stavba je na to stavebně připravená. Na druhou stranu musíme udělat další sanační kroky a hlavně odstranit nebezpečí toho, že by svah začal sjíždět na jiném místě," uzavřel ministr.