Stavbu v roce 2013 přerušil sesuv půdy. Ministerstvo dopravy a Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (ÚSMH AV ČR), který vypracoval studii příčin sesuvu, se shodují, že zbývající část dálnice D8 může vést nestabilním územím kolem lomu Dobkovičky.

Podstatné nyní bude zajištění hloubkového odvodnění a monitoring širšího území. Ministr chce o přijatých opatřeních informovat vládu v červenci. Zeminu začali stavbaři odstraňovat letos v dubnu.

„Vysvětlili jsme si nedorozumění ohledně interpretace výsledků analýzy příčin sesuvu na D8. Shodli jsme se, že o objektivní odpovědnosti za sesuv bude nyní rozhodovat soud. Zároveň jsme si vysvětlili, že stát, respektive státní organizace ŘSD a SŽDC musely konat a podat žalobu na kamenolom v Dobkovičkách," uvedl při společném prohlášení ministr dopravy Ťok spolu s ředitelem ÚSMH AV ČR Josefem Stemberkem.

Brífink Ministerstva dopravy ČRZdroj: archiv Ministerstva dopravy ČR

Podle ministra byly příčinami vzniku sesuvu v červnu 2013 nadměrné srážky v kombinaci s přetížením kamenolomu a jeho nedostatečné odvodnění.

Nelze podle něj říci, že na úseku mezi Bílinkou a Řehlovicemi další sesuv nehrozí, ale jeho nebezpečí není akutní. Proto nyní Ředitelství silnic a dálnic provádí průzkum a monitoring širšího sesuvného území a buduje hloubkové odvodnění, které má zajistit zlepšení poměrů v místě možného sesuvu.

NA DISKUZI O JINÉ TRASE JE PODLE ŤOKA POZDĚ
„Jsme schopni dálnici zabezpečit tak, aby se sesuvy daly eliminovat. Diskusi o jiné trase už nemůžeme vést, stát sem investoval desítky miliard. Podstatné pro občany je, aby dálnice D8 byla dostavěná, bezpečná a v prosinci otevřená," uvedl ministr Ťok.

Ředitel ústavu Josef Stemberk podotkl, že o tom, že je svah nestabilní, se vědělo od 60. let minulého století. Podobně nestabilní je podle něj ale velká část Česka a přesto se v těchto lokalitách staví. Jako příklad uvedl dálnici R10 u Mladé Boleslavi. Nestabilní horninu podle něj nebrala v potaz studie EIA pro povolení těžby v kamenolomu, ale ani příprava dálnice.

„K zavalení dálnice došlo v nezajištěném zářezu. Kdyby byl zajištěn, tak by samotná komunikace nebyla zavalena," dodal.

ŘSD a SŽDC podaly na firmu Kámen Zbraslav, která je majitelem lomu, žalobu počátkem června. Stát přitom vychází ze znaleckého posudku, který za viníka sesuvu označil právě kamenolom.

Škoda, jejíž náhrady se stát žalobou domáhá, dosahuje podle ministra zhruba miliardy korun.

KAMENOLOM ZÁVĚRY MINISTERSTVA ODMÍTÁ
Firma ovšem závěry ministerstva zcela odmítla. Její právní zástupce Pavel Sedláček již dříve řekl, že společnost má k dispozici vlastní znalecké posudky.

„Z nich vyplývá, že k závalu došlo vlivem nevhodného umístění dálnice a vlivem srážkové činnosti. Lom je tam přes sto let a nikdy s ním nebyl problém, dálnice je tam tři roky a najednou problém je," sdělil před časem Sedláček.