Lovoš – vlaková stanice Lovosice

Stejně jako naprostá většina vrchů Českého středohoří, i Lovoš má vulkanický původ. Na jeho vrcholu je turistická chata a na úbočí stabilní populace amerických opuncií. Jedná se o dvouvrcholový kopec. Od roku 2013 jsou vrchol a svahy hory chráněny jako národní přírodní rezervace, první snahy o zákonnou ochranu se datují do roku 1948. Chrání se zejména přirozená skladba lesů, porosty vzácných trav - kavyly, ale i populace vzácného motýla přástevníka kostivalového, a to včetně ochrany jeho biotopu. Lovoš je evropsky významnou lokalitou. Přístup je možný ze čtyř stran, na vrchol vedou turistické značky a nabízí se téměř kruhový rozhled. Vzdálenost od nádraží Lovosice na vrchol je zhruba 5 km.

Přírodní rezervace Milá - zastávka Bělušice

Vrchol byl už v roce 1958 prohlášen za chráněné území, u kterého bylo v roce 1987 rozšířeno ochranné pásmo. Archeologové zde našli doklady o lidské činnosti spadající do neolitu. I v tomto případě se jedná o pozůstatek třetihorního vulkanismu. Botanikové tady objevili celou řadu vzácných rostlin včetně ohrožené zárazy namodralé nebo česnek tuhý. Občas je na Milé k vidění i nepůvodní muflon. Všímavý návštěvník zaznamená i nepůvodní akát. Samotný výlet není náročný, ale z hlediska botaniky a ornitologie může být velmi zajímavý, a to zejména na jaře. Zaznamenán tady byl například vzácný ostříž nebo krahujec. Pokud budete mít opravdu velké štěstí, můžete zahlédnout kriticky ohroženého motýla okáče skalního. Vzdálenost od nádraží Bělušice na vrchol Milé je zhruba 2,5 km.

close Chráněné území Milá info Zdroj: Deník/Topi Pigula zoom_in Chráněné území Milá

Hrad Košťálov – zastávka Třebenice město

Hrad ze 14. století je výraznou dominantou Českého středohoří a od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka. Jedná se o panské rezidenční sídlo s natolik romantickou polohou, že zlákalo i Karla Hynka Máchu k namalování dvou skic. Podle nálezů podkov a náčiní byla součástí hradu i kovárna. Archeologické objevy kachlů a kuchyňského náčiní potvrdily přítomnost hradní kuchyně. Nejnápadnější jsou zbytky opevnění v dolních partiích, dokládající jeho obranný charakter. Vzdálenost ze zastávky Třebenice město, odkud se jde k hradu po červené turistické značce, je 3,3 km.

Muzeum českého granátu – zastávka Třebenice město

Muzeum se věnuje historii těžby a zpracování českého granátu. Kromě jiného obsahuje i kolekci historických i moderních šperků z českého granátu (pyropu), včetně repliky šperků Ulriky von Levetzow, milenky Johanna Wolfganga Goetha. Český granát se nejprve získával rýžováním z naplavenin, později se k tomu přidala podpovrchová těžba z granátonosných štěrků. Od jiných nerostů ve štěrku se rozezná podle silně rudého zabarvení, jež vynikne při silném podsvícení. Spolu s ním se může ve štěrku vyskytovat i safír, olivín či jiné polodrahokamy. Zároveň je zde expozice spolku Hrady Českého středohoří. Od vlakové stanice Třebenice město je muzeum vzdáleno zhruba 650 metrů.

Cihlářská pec z roku 1781 - zastávka Židovice

Zhruba 200 metrů od unikátního geologického fenoménu kamenných sluncí vzniklých sopečnou činností ve třetihorách se nachází ruina historické jednokomorové cihlářské pece. Obě lokality spolu úzce souvisí, kamenná slunce byla odkryta během těžby materiálu, který se přidával k cihlářským hlínám vypalovaným v peci. Ta měla kapacitu až 160 000 cihel. V těsné blízkosti národní přírodní památky Kamenná slunce se nachází přírodní památka Třtěnské stráně. Cesta k peci není nijak označena, je nutno vejít do hájku na jihovýchod od sluncí. Vzdálenost od zastávky Židovice je cca 2,7 km.

Milenka J. W. Goetha a synagoga v Třebívlicích

Theodore Ulrike Sophie von Levetzow se narodila v Lipsku, ale stala se majitelkou třebívlického panství. A nejen to, zároveň se stala přítelkyní a milenkou Johanna Wolfganga Goetheho. V Třebívlicích založila školu pro nezaopatřené dívky. Je pohřbená v nápadné hrobce na zdejším hřbitově. Třebívlice mají i zajímavou historii židovského obyvatelstva, která se odrazila v roce 1860 na stavbě novorománské synagogy, jež nahradila původní dřevěnou modlitebnu. „Synagoga je prodána tehdy nové Církvi československé, která si ji upravuje pro své účely. Bohoslužby se zde konaly do 80. let (jiné zdroje uvádějí do konce 90. let) 20. století, většina věřících patrně přechází do sboru v sousedních Solanech. Od této doby je bývalá synagoga nevyužívaná," píše se v památkovém katalogu.

close Hrob Ulriky von Levetzow v Třebívlicích. info Zdroj: Deník/Topi Pigula zoom_in Hrob Ulriky von Levetzow v Třebívlicích.

Zámek Korozluky – zastávka Sedlec u Obrnic

Nejstarší dochované zmínky o tvrzi v místě současného zámku pocházejí z roku 1408. Po jejím zániku zde nechal postavit pozdně barokní jednopatrový zámeček František Václav Rajský z Dubnice. Během historie proběhla ještě nejméně jedna přestavba, v roce 1848 se stali majiteli zámku pivovarští podnikatelé z Mostu Alex a Josef Fleischerové. Ti dali zámku současnou podobu. V roce 1887 koupila zámek rodina Richterových a vlastnila jej až do konfiskace v roce 1945. Následně zámek pod komunistickou správou chátral. Stala se z něj ubytovna i sídlo JZD. Zdevastované sídlo získal v roce 1994 Miroslav Perout, který se v něm v roce 2008 natrvalo usadil. Podařilo se mu získat finanční prostředky na obnovu a sídlo zpřístupnil veřejnosti. Vzhledem ke konání svateb je dobré si před jeho návštěvou ověřit, zdali je přístupný veřejnosti. Informace najdete ZDE. Vzdálenost od zastávky Sedlec u Obrnic je cca 1,4 km.

Vrch Hněvín – konečná zastávka Most

Historie opevnění na vrchu Hněvín se začala psát v 9. století, ale kamenný hrad vznikl zřejmě až ve 12. století. Tehdy Václav I. vytvořil z Mostu královské město a z hradu se stalo sídlo župana. Jistý čas zde strávil i anglický alchymista Edward Kelley, kterého na hrad poslal císař Rudolf II. Návštěvníci tak mohou zhlédnout i Kelleyho dílnu. Zánik sídla nepřišel v průběhu třicetileté války, kdy Most v roce 1646 dobyli Švédové, ale v roce 1851, kdy jeho demolici povolil císař Ferdinand III. Jelikož Mostečtí nechtěli o svou dominantu přijít, založili v roce 1896 spolek přátel Zámecké hory k obnově hradu. Cestou z nádraží navštivte Oblastní muzeum a galerii. Vzdálenost od mosteckého nádraží na vrchol Hněvínu je cca 4 km.