Výstava je koncipována jako soubor devíti panelů, na nichž jsou zachycena unikátní kartografická díla ze sbírek vědeckých institucí doplněná komentáři o vzniku, účelu, autorovi mapy a slovníkem méně známých kartografických pojmů.

Pro vytvoření konkrétní představy je možné jmenovat jednotlivá slavná díla, mezi něž řadíme „Velkou mapu" zhotovenou Klaudiem Ptolemaiem, „Beatovu mapu světa" původem z 8. stol. po Kr. nebo „Mapu Ameriky" z roku 1606.

Některé ze vzácných kusů jsou již zdigitalizovány a přístupné veřejnosti na webových stránkách institucí, ovšem bez důležitých doplňujících informací, které odkrývá právě probíhající výstava. Složitá opatření pro zacházení s originály vyplývají ze specifických požadavků na uskladnění, neboť mnohasetletá díla zhotovená převážně na pergamenu vyžadují přísné podmínky pro své zachování.

Na výstavním projektu se podílelo kromě České kartografické společnosti ještě pět institucí Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brně, Vlastivědné muzeum Olomouc a Vědecká knihovna v Olomouci.

V Podřipském muzeu je do 30. září pro návštěvníky ke zhlédnutí ještě výstava „Léto na Podřipsku". Zde se nabízejí taktéž staré mapy, pohlednice a turistické bedekry věnované oblasti Podřipska pocházející z období přelomu 19. 20. století a první poloviny 20. století.