V mnoha ohledech je lepší a efektnější než světoznámý Stonehenge. Navíc to, co v jižní Anglii vytvořil člověk, v Polabí zařídila sama příroda. Řeč je o Hrádku u Libochovan. Toto místo zkoumalo patnáct vědců z různých oborů déle než tři roky. Výsledek jejich práce je zachycen v knize Hradiště Hrádek u Libochovan. O publikaci o nejvýznamnějším hradišti Českého středohoří je stále nebývalý zájem mezi odborníky i laiky, proto došlo k druhému vydání této knihy.

Jedním z vědců, který mezi lety 2013 až 2016 zkoumal hradiště nad řekou Labe v místě zvaném Porta Bohemica, byl i Jindřich Šteffl z teplického muzea. Šlo tehdy o první regulerní průzkum lokality z mladší doby bronzové. Štefflův tým zkoumal především šestihektarovou plochu hradiště obklopeného 70 metrů širokými a až 13 metrů vysokými valy. „Lokalitu jsme zkoumali nedestruktivními metodami pomocí georadaru,“ připomněl Šteffl.

Na výzkumu Hrádku a s ním propojeným Tříkřížovým vrchem se podíleli odborníci na archeologii, geologii, geografii, hydrologii, astronomii a také na religionistiku. „Zjistili jsme, že hradiště nemělo vlastní zdroj vody, a nenašli jsme ani žádné důkazy, že by bylo zastavěné. Je proto možné, že Hrádek u Libochovan plnil funkci refugia neboli útočiště před nájezdníky. Nejvíce pravděpodobná je ale varianta, že Hrádek sloužil náboženským účelům,“ poznamenal Šteffl.

Hory jako kalendář

Tuto hypotézu podpořil astronomický průzkum. Vyplynulo z něj, že hradiště bylo nejspíš pravěkou astronomickou observatoří. „Z centrální plochy hradiště jsou za okolními horami Českého středohoří pozorovatelné sluneční efekty v době svátků, které jsme si vypůjčili od Keltů a které kopírují významné zemědělské cykly, slunce zapadá či vychází za jednotlivými horami,“ uvedl Šteffl a doplnil, že v tomto ohledu je Hrádek u Libochovan efektnější než známý Stonehenge. „Tam můžete sluneční efekt sledovat za jedním kamenem při slunovratech. Na Hrádku máme těch úkazů několik po celý rok. A zatímco Stonehenge museli vybudovat na „zelené louce“, u nás vše zařídila příroda a pozorní obyvatelé Polabí,“ dodal.

Knihu o výzkumu a jeho výstupech lze koupit v Regionálním muzeu v Teplicích a na Obecním úřadě v Libochovanech, a to za 200 korun. Právě Libochovany dotisk publikace finančně podpořily. Hrádek totiž spadá do katastru obce a z Libochovan je na něj nejsnadnější přístup. „Věříme, že toto výjimečné místo přiláká další návštěvníky do míst, kde se potkává labské údolí a magické České středohoří,“ vzkázala starostka Libochovan Miroslava Vencláková.

Fenomén únikové hry. Nemusíte za nimi jen do Prahy, jsou i v Ústeckém kraji
Za únikovými hrami nemusíte do Prahy, jsou i v Ústeckém kraji