Ústřední vzpomínková slavnost organizovaná Památníkem Terezín – Terezínská tryzna se jako každý rok bude konat na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně. Po nástupu čestné stráže a hudby bude tryzna v 10 hodin zahájena kladením věnců a kytic. Po zaznění státní hymny, kterou zazpívá koncertní pěvkyně a sopranistka Irena Troupová, přivítá zúčastněné ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek.

Hlavní projev přednese předseda Senátu Parlamentu České republiky Jaroslav Kubera. Na přítomné se následně svými slovy obrátí přímý pamětník událostí z dob nacistické perzekuce. Následovat budou křesťanská a židovská modlitba. Program tryzny bude završen sborem Lacrimosa a Agnus Dei z Requiem Giuseppa Verdiho v podání Děčínského pěveckého sboru. Odchodem čestné stráže z Národního hřbitova bude pietní akt ukončen.

Eva Břeňová, která akci moderovala, vede rozhovor s patronkou prvního ročníku kampaně Dianou Cepníkovou. Zcela vpravo je patronka příštího ročníku Jana Plíhalová.
Jsou svému městu nadmíru prospěšní. Litoměřice znovu hledají „srdcaře“

Ve stejný den v 9 hodin si na neoficiálním pietním aktu kladením věnců na bývalém popravišti v Malé pevnosti připomenou studenti gymnázia v Uherském Hradišti pod vedením Miroslavy Polákové, pedagožky gymnázia a zakladatelky této tradice, výročí poslední a zároveň největší popravy, která se zde konala na samém sklonku války. Institut terezínských skladatelů přichystal na půl druhou hodinu odpoledne koncert hudby autorů, kteří jako vězni prošli terezínským ghettem. Koncert se uskuteční v Kulturním domě v Terezíně.