Během celé soboty 13. dubna si budou moci malí i velcí návštěvníci prohlédnout nejen opravené historické prostory a v nich vytvořené expozice, ale také zažít atmosféru doby, kdy se nosily pohádkové uniformy a třírohé klobouky.

Pěší regiment Gaisruck předvede vojenský výcvik dle dobových předpisů a zasvětí vás do kasárenského života.

Nad opevněním budou burácet výstřely z pevnostních děl, s jejichž obsluhou vás seznámí dělostřelci z Feld Artillerie Corps.

Muzeum la Grace vás zasvětí do nástrah mořeplavby v 18. století a představí vám svou plachetnici, která brázdí moře i oceány. Celé odpoledne budou připraveny hry pro děti a pro všechny občerstvení.

Kavalír II., vstupné je 50 – 220 Kč