Jsou Velikonoce, proto na několika místech jarmarku bude představeno pletení pomlázek a košíků a také proběhne soutěž o největší pomlázku. Zdobit se budou a také prodávat kraslice, vyrábět slaměné ozdoby. Ke svátkům patří i zvířátka, která budou v rámci jarmarků poprvé vystavena v minizoo. Také tentokrát město obsadí svými stánky přes 200 lidových řemeslníků, prodejců a výrobců staročeských dobrot. Návštěvníci se můžou zapojit do celodenního stylového programu u hlavní a pouliční scény, zajít do kulturního domu na loutkovou pohádku nebo navštívit dětské dílničky. To vše a mnohé další probíhá v centru města od 9 do 18 hodin.

Mezi řemeslníky nebudou chybět keramici z Plzeňska, Podbrdska, Prahy či jižní Moravy, šperkaři z Jablonecka, Liberecka či Domažlicka, malířky kraslic z regionu, výrobci dřevěných hraček ze slovenské Oravy a mnoho dalších šikovných lidí, kteří nabídnou k prodeji své výrobky. Výběr je opravdu jinde nevídaný a vytváří nádherný kolorit úštěckého trhu, který nemá v Česku konkurenci.

„V programu se na hlavní scéně blýskne místní pěvecký soubor Zvonek i děti z MŠ Pastelka Úštěk. Tamtéž rozjede svoji muzikantskou šou skvělá kapela Péro za kloboukem i podmanivá cimbálovka Studánka s tanečníky. Během dne se přímo mezi návštěvníky objeví všežravá třímetrová slepice Úštěcká lenghorka dravá i se svým obřím vejcem doprovázená krotitelem. Trhem projde jednou dopoledne a dvakrát odpoledne. Pozor na svačiny a malé děti! Na naše 16. Velikonoce si připravilo Pouliční divadlo Wagabundos colectives a Panoptikum Maxe Fische nová vystoupení, která budou jedním z překvapením programu. Milovníky tajemné krásy jistě potěší půvabná oživlá socha The Lady, milovníky výtvarného umění zajímavá výstava Luboše Maliny v Galerii U brány. Výstavu prací úštěckých dětí najdete v přízemí městského úřadu, úštěckých žen na barokní faře. Další zajímavou novinkou je dílnička i s malováním kraslic v domě na Panském dvoře," prozradil hlavní pořadatel Libor Uhlík.

Na své si při jarmarku opět přijdou hlavně děti. V kulturním domě na ně čekají loutkové pohádky v podání Sváťova dividla, soutěže a dílničky. Před domem se rozprostře speciální velikonoční minizoo, koně, poníci, staročeský kolotoč a střelnice, Na hlavní scéně budou program prolínat soutěže o drobné ceny.

„Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem, proto po ranní mši bude otevřen kostel po celý den. Na jeho prohlídce vám bude svým slovem nápomocna paní Evička. Za všechny pořadatele a účinkující přeji návštěvníkům hezké a pohodové Velikonoce u nás a následující sváteční dny doma i na výletech," dodal Libor Uhlík.

Na závěr ještě jedna technická připomínka, kterou by neměli přehlédnout řidiči. Pořadatelé upozorňují, že vzhledem k vysoké návštěvnosti všech akcí v Úštěku již nebude Policií ČR tolerováno parkování aut na obou stranách hlavní silnice I/15 z Litoměřice do Česká Lípa. Pro parkování budou poprvé vymezena bezplatná místa na hrázi u rybníku Chmelař v oploceném areálu kempu. Příjezd z z hlavní silnice s odbočkou proti hotelu Racek kolem diskotéky Laguna.


Program jarmarku:

Velikonocemi bude v sobotu žít celý Úštěk, ale hlavně jeho centrum. Zde je přehled míst, kde se co koná. Většina objektů je otevřena od 9 do 17, respektive od 10 do 18 hodin.

Staročeské velikonoční tržiště (náměstí)
Hlavní scéna (před vchodem do kostela)
Dětská scéna (kulturní dům), loutkové pohádky (11.30, 14 a 16) a dětské dílničky
Historická střelnice (vedle kostela)
Úštěcká šatlava (za kostelem), originální prohlídka nasvíceného podzemí, ražba velikonočních mincí, dětský hrad, řemesla, expozice práva útrpného
Prohlídka kostela sv. Petra a Pavla
Dílnička Panský dvůr (malování kraslic)
Vodní svět (naproti Muzea čertů)
Barokní fara (výstavka prací úštěckých žen)
Galerie U brány (díla Luboše Maliny, I. Hüttnerové, F. R. Čecha, K. Kodeta či V. Janovcové)
Historický kolotoč (náměstí)
Poníci na svezení (před kostelem)
Koně na svezení (cesta kolem kulturního domu k Pikartské věži)
Městský úřad (zasedací místnost – výstava prací úštěckých dětí) Zvířátka v ohrádce (u kostela) Dětský zoo koutek (u kostela)
Za branami jarmarku – muzeum pohlednic, synagoga, tkalcovna, WC v kině
Pouliční scéna – harmonikář, živá socha, apod.
Městské informační centrum (zdravotní služba, internet).

V rámci vstupného (dospělí 40 Kč, děti 20 Kč) lze navštívit kostel sv. Petra a Pavla, výstavu grafik Luboše Maliny v Galerii U brány, výstavu rukodělných prací úštěckých žen na barokní faře, velikonoční výstavu prací dětí úštěckých škol v přízemí městského úřadu či dětský zoo koutek u kostela. Snížené vstupné platí pro návštěvu Úštěcké šatlavy, vlastní vstupné má Čertovské sklepení a Vodní svět, mimo jarmark je synagoga a Muzeum pohlednic.

Jarmark je zaplněn řadou atrakcí, návštěvníci se můžou povozit se na ponících, koních, na historických dřevěných kolotočích nebo si zastřílet z kuše na středověké střelnici a mnoho dalšího.


Hlavní scéna

Na hlavní scéně na Mírovém náměstí bude jako u většiny jarmarků i při 16. Úštěckých Velikonocích opět probíhat bez větších přestávek pestrý zábavní program.

9.30 Zahájení – pouliční divadlo Wagabundos colectives
10.00 Zvonek – dětský pěvecký soubor
10.30 Obří slepice s vejcem – představení divadla na chůdách
11.00 Pastelka – vystoupení dětí z MŠ v Úštěku
11.30 Péro za kloboukem – staropražská mírně rozverná kapela
12.30 Pouliční divadlo Maxe Fische
13.00 Obří slepice s vejcem chodí po městě
13.30 Studánka – originál cimbálovka s tanečníky
14.15 Péro za kloboukem
15.00 Obří slepice jde s průvodem po městě
15.30 Studánka – moravské lidové písně
16.30 Pouliční divadlo Maxe Fische a Wagabundos colectives
17.00 Péro za klouboukem


Kam vyrazit po úštěckém jarmarku?

Po skončení jarmarku můžou hudbymilovní příznivci navštívit od 19 hodin v gotickém dvojčeti písňový recitál Rostislava Čurdy. Tradiční lidovou velikonoční zábavu nabídne od 20 hodin v Kulturním domě ve Starém Týně tamní samospráva a Sbor dobrovolných hasičů. Pro zájemce z Uštěka je zajištěn od městského úřadu odvoz. V neděli 27. března proběhne barvení vajíček v Tetčiněvsi. Na další jarmark, tentokrát u rybníku Chmelař, s pirátským programem, si musejí příznivci počkat až na 15. a 16. července. Ještě předtím, ve dnech 27. května až 3. června, se Úštěk zařadí mezi města pořádající hudební festivaly, navíc hned na tom prvním s mezinárodní účastí.