Provoz byl ukončen z rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje. Obce se s tímto krokem Ústeckého kraje odmítly smířit. Díky usilovné práci starostů a dalších osob tak mají návštěvníci Českého středohoří stále možnost se do oblasti dopravit vlakem a navštívit mnoho zajímavostí Českého středohoří. Švestková dráha získala svůj lyrický název za první republiky, kdy podél jejích kolejí stály švestkové sady a aleje.

Místní lokálka vyjíždí každý víkendový a sváteční den. Pravidelný provoz byl zahájen již na Velký pátek 25. března a ukončen bude až na konci října. Mimo sezonu vlak vyjíždí pouze ve zvláštních případech, jako jsou například vinobraní.

Švestková dráha je primárně turistickým dopravním prostředkem, protože se v jejím okolí nachází spousta turistických cílových bodů. Zároveň také přepravuje jízdní kola, je tedy vhodná i pro cyklisty. Za návštěvu rozhodně stojí například hrad Hazmburk, který je dominantou Dolního Poohří. Vznikl v roce 1335 a byl v držení rodu Zajíců. Od konce 15. století však pustl. V současné době je možné navštívit zříceninu hradu, v níž je vystaven model jeho původní podoby.

MÍSTNÍ LOKÁLKA vyjíždí každý víkendový a sváteční den. Kromě turistů převáží i cyklisty s jízdními koly.Zdroj: Deník/Karel Pech

V okolí Třebenic leží také zřícenina hradu Košťálov. Ten vznikl v první polovině 14. století, ale již za třicetileté války byl pustý a nevyužitý.

Posledním hradem přístupným z Třebenic je Oltářík, který leží na vrcholu čedičové hory nad osadou Děkovka. Založen byl v polovině 15. století, již od roku 1544 byl ale pustý. Do 19. století se jmenoval Hrádek, pak bylo znovu objeveno jeho původní jméno Oltářík.

Na trase Švestkové dráhy lze taky navštívit dva zámky. Jde o zámky Korozluky a Vlastislav. Zámek Korozluky je pozdně barokní původně jednopatrový zámek z roku 1775, který byl začátkem 19. století klasicistně přestaven. Zámek Vlastislav je potom barokní zámeček z druhé poloviny 17. století, v němž je dnes expozice obrazů a fotografií Českého středohoří.

Za návštěvu stojí také muzea v Třebenicích a Třebívlicích. V Třebenicích je Muzeum českého granátu v původně německém luteránském kostele. Muzejní expozice je zaměřena na historii těžby a zpracování granátů, šperky a historii města s blízkým okolím. Třebívlické muzeum je muzeem Ulriky von Levetzow. Muzejní expozice je na okraji zámecké zahrady v bývalém domě zahradníka a mapuje život lásky slavného spisovatele J. W. Goethea. Všechny vystavené exponáty pocházejí ze sbírek obyvatel Třebívlic.

Na kole či pěšky je také možné procestovat České středohoří v okolí místní lokálky.