Těžba dřeva v lesích v litoměřickém okrese se oproti loňsku výrazně zvýšila. Objem narostl hlavně kvůli kůrovcové kalamitě. Masivní kácení je patrné například pod vrchem Sedlo, v okolí Třebušína nebo Dlouhého vrchu.

Jen státní podnik Lesy ČR letos do konce října ve své správě na Litoměřicku zatím vytěžil 172 tisíc kubíků dřeva, z toho bylo 146 tisíc kůrovcového. Přitom loni za celý rok to bylo celkem 79,5 tisíc metrů krychlových. A podíl dřeva napadeného kůrovcem činil 53 tisíc. Uvedla to mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová s tím, že v příštím roce plánuje podnik na Lesní správě Litoměřice vytěžit 184 tisíc kubíků. „V celém Ústeckém kraji pak půjde o 1,2 milionu metrů krychlových dřeva,“ nastínila Jouklová.

Smrkové porosty napadené kůrovcem mizí i z lesů, které mají ve správě jiné subjekty než Lesy ČR. Potvrdil to lesní hospodář Jindřich Pávek, který se stará o rozlehlé porosty patřící obci Lovečkovice. Na zhruba 130 hektarech, které lovečkovické lesy zaujímají, už podle něj prakticky žádné smrky nejsou. „Co se týká smrků, je litoměřická část Českého středohoří de facto mrtvá. Po vytěžení napadených stromů nyní postupně provádíme novou výsadbu. Razím teorii, že polovina lesa by měla být listnatá a polovina jehličnatá. Z jehličnanů vysazujeme hlavně jedle a dále modřín. Smrk tvoří jen asi dvacet procent nových sazenic,“ popsal Pávek.

Ruku v ruce s likvidací kůrovcové kalamity řeší správci lesů také otázku, kam s nahromaděnou vytěženou kulatinou, která se v deponiích hromadí podél lesních cest. S odbytem vytěženého dřeva z regionu měla pomoci také nedávno otevřená obří pila společnosti Labe Wood ve Štětí. Ta by při plné kapacitě měla být schopna ročně zpracovat milion kubíků kulatiny. „Podařilo se nám s nákupčími dřeva v Labe Wood dohodnout a dodáváme tam slušné objemy,“ zhodnotil Pávek s tím, že v období, kdy štětská pila ještě nebyla v provozu, putovala kulatina z Lovečkovic hlavně do Číny.

Podobně jsou na tom také Lesy ČR. „Díky pile Labe Wood registrujeme zvýšený zájem o dříví v řádu desítek procent. O naše dříví mají samozřejmě zájem také ostatní odběratelé, protože ačkoliv se zdá objem kůrovcového dříví v republice takřka nevyčerpatelný, zejména v zimě převyšuje poptávka nabídku. Na tento trend reaguje i trh zvyšující se cenou dříví, což je pochopitelně příznivá situace pro každého vlastníka lesa,“ řekla Jouklová a doplnila, že avizovaný objem pro Labe Wood se má v budoucnu několikanásobně zvýšit, což bude vzhledem k poloze pily znamenat pro Lesy ČR možné navýšení dodávek. „Budeme samozřejmě reagovat na vývoj kůrovcové kalamity a pilu plánujeme zásobovat dřívím z kalamitou nejvíce zasažených oblastí, tedy z Českého středohoří a Šluknovského výběžku,“ dodala Jouklová.

Posílení pravomocí

Kůrovcovou kalamitu řeší státní podnik i organizační změnou. Ta má od ledna posílit pravomoci jednotlivých oblastí a zrychlit proces rozhodování. „Pravomoci nově zřizovaných oblastních ředitelství se rozšíří především ve správě drobných vodních toků a vodních děl. Podnik převádí dosavadní samostatné a centrálně řízené „Správy“ pod oblastní ředitelství, takže se úzce propojí lesní i vodní hospodaření v regionu,“ vysvětlila Jouklová. Opatření tak na sebe budou navazovat a lesní i vodní hospodáři je připraví společně a budou tedy vzájemně informovaní.