Otestovat v co nejkratší době tak velké množství lidí, kteří zpravidla potřebují asistenci a nemohou se dopravit na odběrové místo, je ale pro samotné hygienické stanice velmi náročné. 

Ředitelka krajské hygieny Lenka Šimůnková popsala, že v případě zjištění nákazy v některém z pobytových zařízení bude postup stejný jako v minulosti. „Hygienik situaci prošetří a rozhodne o opatřeních. Jejich součástí je většinou i hromadné testování, kdy žádáme o spolupráci armádu, která na místo vyšle svůj odběrový tým. Současně domlouváme, která laboratoř v kraji má kapacity na zpracování takového počtu vzorků,“ popsala praxi Šimůnková s tím, že se obává, aby plošné testování neodhalilo i v ostatních zařízeních podobně velký počet pozitivních jako v Terezíně.

„Naráz by se určitě nestihla všechna zařízení protestovat PCR metodou, protože Ústecký kraj a speciálně Litoměřicko a také Děčínsko mají těchto zařízení hodně. Pokud by k tomu došlo, bude nutné řešit to postupně,“ dodala Šimůnková.

Vzhledem k tomu, že už v minulých týdnech hygienici v kraji řešili výskyt koronaviru v několika sociálních zařízeních, kde klienti a personál PCR testy prošli a procento promořenosti je v nich vysoké, tak je podle hygieničky zbytečné provádět tam nyní antigenní test. „Osobám, které covid-19 nedávno prodělaly, vůbec není potřeba ho provést, prováděla bych ho s nějakým časovým odstupem v případě, že by se tam objevily příznaky onemocnění,“ poznamenala.

Podobně jako armáda by podle Lenky Šimůnkové mohli s PCR testy pomoci také hasiči. Ti mají vyškolený tým, který prováděl odběr například v mosteckém Alzheimer centru.

Žádat lze formulářem

Mluvčí Ústeckého kraje Martin Volf uvedl, že o pomoc armády při odběru vzorků si mohou zažádat přímo poskytovatelé sociální péče. „Existuje speciální formulář, který ředitel dané organizace vyplní a pošle ho krajský krizový štáb. Ten ho vzápětí podstupuje Ústřednímu krizovému štábu ke schválení. Poté se čeká na rozhodnutí, zda má armáda kapacity a jestli je přidělí. Jako kraj se pak dozvíme odpověď, zda ano nebo ne,“ vysvětlil fungování žádosti o armádní výpomoc Volf.

Povinnost testovat na koronavirus v domovech pro seniory a dalších zařízeních platí od středy 4. listopadu. Jejich distribuci řeší Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zařízení je však zatím k dispozici nedostala. Získat by je měla v nejbližších dnech. V Ústeckém kraji se plošné testování týká 7 611 klientů a 3 892 zaměstnanců.