Terezín má příliš mnoho bytů

Město, které až dosud využívalo zákonné možnosti zvyšovat nájemné dle zákona č. 107/2006 Sb., se rozhodlo od příštího roku nájemné opět zvýšit, a to na cílovou hodnotu danou tímto zákonem.

Jediným východiskem z obtížné situace je pro město co nejrychlejší prodej většiny bytů. Ten však bude pravděpodobně velmi zdlouhavý.

„Letos je poslední možnost, kdy můžeme zvýšit nájmy. Chtěli jsme k tomu přistoupit pozvolna, protože je to stejně nevyhnutelné, ale kvůli konci účinnosti zákona to už nebude od roku 2011 bez dohadů s nájemníky možné,“ zdůvodňuje razantní zdražování starostka města Růžena Čechová.

Zastupitelé na svém pondělním hlasování významnou většinou odsouhlasili zvýšení ceny nájemného na 28,20 Kč za m². Pro zdražení zvedlo ruku devět zastupitelů, proti byl jeden a jeden se zdržel.

Proti zdražení nikdo neprotestoval

Připomínek se vzdali i občané, kterých se na zasedání zastupitelstva sešlo kolem třiceti. Nikdo z nich se proti zdražení nájmů nevyjádřil. Proti byl pouze zastupitel města Miroslav Rožec.

„Myslím si, že zvýšení nájemného situaci neřeší. Terezín má obrovský počet bytů, které by se měly co nejdříve prodat, nejlépe nájemníkům,“ sdělil Deníku.

Zastupitelům navrhl, aby přistoupili ke zdražení, ale dali na nájemné ihned slevu, se kterou by město mohlo kdykoliv manipulovat. Jeho návrh však neprošel.

„Takové řešení by bylo nezákonné. Plošnou slevu na nájemné dávat nebudeme. Dostanou ji jen ti občané, kteří jsou znevýhodněni. Kdokoliv může o slevu požádat a každý případ bude individuálně posouzen,“ řekla po zastupitelstvu starostka města.

Nová cena není podle ní nijak přemrštěná, neboť se pohybuje na dolní hranici běžných nájmů ve srovnatelných městech regionu, ze kterých většina už ke zdražení přistoupila. Nárok na slevu proto mají pouze sociálně znevýhodnění občané a ti, kdo obývají méně kvalitní byty