Řeší především situaci kolem náměstí ČSA a zejména parkování autobusů, pro které byla vyhrazena dostatečná kapacita v areálu Retranchementu 5, kde je zázemí pro řidiče a návštěvníky před nástupem k prohlídkám pamětihodností.

V Terezíně se ale pohybuje řada neukázněných řidičů, kteří na dlouhých rovinkách sešlápnou plynový pedál víc, než je třeba. Překračování rychlosti je nešvar těch, kteří se v době, kdy byl v provozu semafor regulující dopravu přes rekonstruovaný úsek u mostu přes Ohře, snažili stihnout zelené světlo. Někteří řidiči tu nyní překračují povolenou rychlost i o 40 km za hodinu. S růstem počtu návštěvníků se tak výrazně zvyšuje riziko vzniku nehod.

„Jedním z opatření je instalace zpomalovacích radarů ve spojitosti se semafory v Pražské ulici. Spojili jsme se s jednou firmou, která nám zde provede testování tohoto zařízení. Druhým kritickým místem na průjezdové komunikaci je východ od Retranchementu 5 k Dělostřeleckým kasárnám, kde nelze instalovat přechod pro chodce a bude se muset hledat jiné řešení, například stavební úpravou," uvedl Robert Czetmayer, tajemník města.

Testování semaforu by se mělo nejprve uskutečnit na Pražské ulici. „Zatím nám firma technologii pouze ukázala a dohodli jsme se na týdenním testování během května. Chceme zklidnit provoz i na jiných místech, ale to je otázka schvalování Policií ČR a dostatkem finančních prostředků," doplnil Radomír Sumič, vedoucího oddělení správy majetku města.

Jedním z opatření v dopravním generelu města je i změna dopravního značení. Například na křižovatkách v centru města bude platit pravidlo přednosti v jízdě zprava. Úplné znění schváleného generelu je na webových stránkách města.