Město Terezín se během minulého volebního období potýkalo s řadou problémů, které vycházely z nelehkého řešení oprav a využití objektů, jež v minulých letech přešly na jeho bedra po odchodu armády. Některé postupy a rozhodování se nelíbily opozici, která je pravidelně kritizovala. Části občanů vadilo, že nákladné opravy dostávají přednost před řešením problémů, které se osobně dotýkají přímo jich.

Sestavená koalice měla v minulém zastupitelstvu těsnou většinu a s vypětím sil se jí podařilo nelehkou situaci zvládnout, a to i přes nečekané úmrtí starosty Daniela Trapániho. V posledních letech se dokonce zlepšilo hospodaření města a sídlo s jeho třemi místními částmi stabilizovat. Co trvalo prakticky celé čtyři roky, byl nesmiřitelný boj mezi koalicí a opozicí. Ta postavila pro komunální volby nového hráče hnutí RESET s lídrem René Tomáškem.

Nováček nakonec při sečtení hlasů zvítězil, když získal 2 749 hlasů, což je 17,55 procenta, a tři místa v zastupitelstvu. Porazil Ženy Terezínska o 364 hlasů, ty mají v novém zastupitelstvu rovněž tři mandáty. Dva mandáty získali Starostové a nezávislí kandidáti a ANO 2011.

„Absolvovali jsme už několik jednání, a to i se zastupiteli stávající koalice, s cílem sestavit pro nové zastupitelstvo dobře fungující „osmičku“,“ říká René Tomášek. Ten byl častým kritikem postupů a rozhodování odstupující rady a zastupitelstva, vadil mu údajný klientelismus, který panoval na radnici a například také neochota uveřejňovat hospodaření města a vynakládání finančních prostředků. „Na jednáních jsme se shodli, že zatím nebudeme nic bourat, nikoho vyhazovat, obsazenost úřadu vzejde až po důkladné analýze vytíženosti jednotlivých úředníků. Naší prioritou je zdárně dokončit rozjeté projekty a snažit se předat státu objekty, na jejichž rekonstrukci nemá dost sil a těžko je využije. Deklarovali jsme to i na posledním zastupitelstvu,“ vysvětluje Tomášek.

Vítěz, který získal absolutní počet 329 hlasů, se netají tím, že má nárok stát se starostou. Mohlo by se zdát, a někteří občané na to poukazovali, že Tomášek nemá žádné zkušenosti z řízení obce, nebyl dosud členem zastupitelstva ani některého výboru. „To je sice pravda, ale ve stejné pozici byl bývalý starosta Trapáni a moc zkušeností neměla na začátku ani Hana Rožcová. Já jsem je sbíral jako řadový občan na zasedáních zastupitelstva, kde jsem měl lepší docházku a prokazoval větší aktivitu než někteří jeho řádní členové. Možná, že i proto mi lidé dali svůj hlas, věří, že budu pracovat především pro ně, “ dodává Tomášek.

Lídři obou nejsilnějších sdružení se dohodli, že ustavující zasedání svolá starostka Rožcová na středu 31. října. „Proběhla jednání i o složení městské rady, nabídli jsme jedno křeslo opozičním stranám a za nejpřijatelnější považuje hnutí ANO 2011. Opozici dáme možnost výběru práce a kontrolní činnosti v kterémkoliv výboru,“ doplnil René Tomášek.

Hana Rožcová, jako lídr hnutí Ženy Terezínska se ziskem 257 absolutních hlasů, si myslí, že jako druhá nejsilnější strana se stejným počtem tří mandátů, má nárok na zastoupení ve vedení města. „Domníváme se, že náš požadavek podporují výsledky hospodaření města z posledních let, město je stabilizované a má zajištěné financování tří projektů, což je oprava Wieserova domu, výstavba kanalizace s čistírnou v Počaplech a dokončení protipovodňových opatření. Podařilo se nám přesvědčit zástupce Ministerstva kultury, aby uvolnilo finanční prostředky na stabilizaci vichřicí poškozených bývalých pěchotních kasáren, které jsou největším památkově chráněným objektem ve městě. S panem Tomáškem jsme diskutovali dlouze a já ho ubezpečila, že respektujeme vítězství jeho uskupení a mým největším přáni je, aby napětí mezi koalicí a opozicí se zmírnilo nebo úplně zmizelo,“ sdělila Hana Rožcová.